Liturgický kalendár:
Vo pondelok je spomienka na sv. Bernardína Sienského, kňaza
V stredu je sv. Rity z Cascie, rehoľníčky
V piatok je spomienka na sv. Gregora VII., pápeža
Budúca nedeľa je 6.veľkonočnáßs
Úmysly sv. omší:
 

5. Veľkonočná nedeľa 19. 05. 2019 8:00 Za +rodičov a brata
9:30 Za BP pre Jána a Veroniku
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP pre Jozefa Osuského a za +manželku a rodičov
 
Pondelok
 
20. 05. 2018
 
08:00
Za zdravie dary DS a Boží pokoj pre Lukréciu a rodinu
18:00 Ku cti DS
Utorok 21. 05. 2018 08:00 Za +Vieru Jaruškovú a manžela Ivana, syna Ivana a rodičov z oboch strán
18:00 Ku cti DS
Streda 22. 05. 2019 8:00 Za zdravie a BP pre Lukáša
18:00 Ku cti DS
Štvrtok 23. 05.  2019 08:00 Za +manžela Rudolfa
18:00 Za +Emila Pšenku a rodičov Pšenkových
Piatok 24. 05. 2019 08:00 Za +Ľudovíta a Ľudmilu Drahošových
18:00 Za +Tarzícia a Helenu
Sobota 25. 05. 2019 08:00
18:00
Za +Rudolfa a Pavlínu Bielovičových
Za chorú sestru Veroniku
6. Veľkonočná nedeľa 26. 05. 2019 8:00 Za +Emila Tarabu
9:30 Za +Ladislava a rodičov z oboch strán
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Tomáša a Evu Valovičových a za BP pre živých členov rodiny

–  Popoludní o 14,30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou
–  Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď,Pán Ježiš Ťa čaká.
– Vo štvrtok  od býva tiež o 21,00 – 22,00 hod. adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka. Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou
– V sakristii sú znova dostupné pekné ikony mariatálskej Madony, zo vzácneho materiálu, kúpou ikony podporíte pútnické miesto.
– V mesiaci máji sa pred začiatkom každej večernej svätej omše modlíme loretánske litánie.
-Ďakujeme všetkým, ktorý prispeli k peknému a dôstojnému sláveniu 1. Svätého prijímania.
– Dňa 23. 05. 2019 bude v našej farnosti celodenná poklona Sviatosti oltárnej od 9,00 hod do 18, 00 hod kto chce adorovať prosíme, zapíšte sa na jednotlivé hodiny do zoznamov v sakristii.
– Tanečné divadlo ATak vás srdečne pozýva na premiéru inscenácie AGNUS DEI.  Predstavenie o novodobom stotníkovi pod krížom a stretnutí s Bohom a bolesťou sa uskutoční v nedeľu 2. júna 2019 v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave o 20:00 hod.
-Všetkých čo sa prihlásili na prípravu na birmovku prosíme aby sa dostavili na stretnutie na fare v utorok 21. mája 2019 o 19, 00 hod.

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*