Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je spomienka na sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Budúca nedeľa je 5. veľkonočná
Úmysly sv. omší:

4. Veľkonočná nedeľa 12. 05. 2019 8:00 Poďakovanie za dožitých 80 rokov – Anna Bielovičová
9:30 Na úmysel
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP pre mladú rodinu a BP pri pôrode
 
Pondelok
 
13. 05. 2018
 
08:00
Za dar živej viery pre deti a krstné deti
18:00 Za BP a dar lásky a modlitby pre rodinu
Utorok 14. 05. 2018 08:00 Za +rodičov, bratov a švagriné
18:00 Za +Valtera
Streda 15. 05. 2019 8:00 Za obrátenie členov rodiny
18:00 Za +rodičov Michala a Máriu a starých rodičov
Štvrtok 16. 05.  2019 08:00 Za +Františka a Máriu
18:00 Za +rodičov a sestru
Piatok 17. 05. 2019 08:00 Za BP pre Silviu, Michala, Alžbetku, Magdalénu a Michaelu
18:00 Za +Vladislava a Petra
Sobota 18. 05. 2019 08:00
18:00
Poďakovanie za životné jubileum a za BP
Za +Milana a Stanislava Výberčiových
5. Veľkonočná nedeľa 19. 05. 2019 8:00 Za +rodičov a brata
9:30 Za BP pre Jána a Veroniku
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP pre Jozefa Osuského a za +manželku a rodičov

–  Popoludní o 14,30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou
–  Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď,Pán Ježiš Ťa čaká.
– Vo štvrtok  od býva tiež o 21, 00 – 22,00 hod. adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka. Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou
– V sakristii sú znova dostupné pekné ikony mariatálskej Madony, zo vzácneho materiálu, kúpou ikony podporíte pútnické miesto.
– V nedeľu na sv. omši o 11.00 hod je prvé sväté prijímanie detí, prosíme o modlitbu za naše deti a o trpezlivosť s deťmi a rodičmi prvoprijímajúcich detí. Kto môže nech príde na svätú omšu do baziliky v inú hodinu.
– V mesiaci máji sa pred začiatkom každej večernej svätej omše modlíme loretánske litánie
– Misionári Saletíni v spolupráci s Centrom mediácie a Probácie v Prešove pozývajú na Letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Tento rok sa uskutoční v dňoch 18. – 24. augusta v Chate Limba v Bystrej. Prihlasovať sa je možné cez formulár, ktorý nájdete na stránke letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
– Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov na duchovnú obnovu na tému: Evanjeliový paradox stratiť- získať. Obnova sa uskutoční v sobotu 18. 5. 2019 v priestoroch Teologickej fakulty TU na Kostolnej ulici č. 1 pri Primaciálnom námestí v Bratislave so začiatkom o 15:00. Viac informácií o nás nájdeš na stránke www.facebook.com/MAGISSlovensko/. Vstup je voľný.
– Dňa 23. 05. 2019 bude v našej farnosti celodenná poklona Sviatosti oltárnej od 9,00 hod do 18, 00 hod kto chce adorovať prosíme, zapíšte sa na jednotlivé hodiny do zoznamov v sakristii.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*