Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je spomienka na Obetovanie Panny Márie 
V piatok je spomienka na sv. Cecílie, panny a mučenice.
Budúca nedeľa je nedeľou Krista Kráľa, končí sa liturgický rok  
 
Úmysly sv. omší:

33. cezročná nedeľa 17. 11. 2019 8:00 Za +Františka a Angelu Liďákových
9:30
11:00
+mamu Annu a otca Štefana
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
18:30 Poďakovanie za dar života a milosti pre Danku
 
Pondelok
 
18. 11. 2018
 
08:00
 
+Helenu Bodnárovú
18:00 Za BP pre Petra Pavloviča
Utorok 19. 11. 2018 08:00 Za +Anu, Františka, Martu, Petra a Rozáliu Valčekových, Karolínu Jakubovú, príbuzných a predkov
18:00 +Jána Šuriana
Streda 20. 11. 2019 8:00 +Jozefa, Boženu a Annu
18:00 Za zdravie a BP pre Mariannu
Štvrtok 21. 11.  2019 08:00 Za BP pre Janku
18:00 Za dar lásky a odpustenia v manželstve a milosť rozlišovať povolania pre deti
Piatok 22. 11. 2019 08:00 Ku cti Anky Kolesárovej za mládež
18:00 Za +sya Jozefa Radačovského
Sobota 23. 11. 2019 08:00
 
18:00
Za +rodinu a ostatných z rodiny

Za +Juraja a ostatnú rodinu

Slávnosť Krita Kráľa 24. 11. 2019 8:00 Poďakovanie za dar manželstva Silvia a Roba a daľšiu BP a ochranu
9:30
 
11:00
Poďakovanie za duchovné a hmotné dary a milosť kajúceho a milujúceho srdca pre rodinu
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
18:30 Za zdravie a BP pre Emíliu, Jozefa a deti s rodinami

–  Popoludní o 14,30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou
–  Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov.
–  Vo štvrtok býva tiež od 21,00 – 22,00 hod. adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka. Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou.  V sakristii je dostupná knižka V zemi zvanej Tál, reprezentatívna publikácia o našom pútnickom mieste, kto chce môže si ju zakúpiť cena je 15 eur.
– V sobotu 23. 11. 2019 bude v údolí jesenná brigáda upratovania, prineste si nehaký pracovný nástroj (hrable napríklad), chuť okrášľovať a pracovať a nebude chýbť ani tradičný guláš, všetkých pozývame a sme vďačný za každú ruku pripravenú k pomoci.
– Bratislavská arcidiecézna charita a spolupracujúce organizácie pozývajú všetkých, aby sa zapojili ako dobrovoľníci alebo darcovia do potravinovej Tesco zbierky. Vyzbierané potraviny a drogéria pomáhajú počas roka rodinám a jednotlivcom v núdzi. Potravinová zbierka sa bude konať v dňoch 21. – 23. 11. 2019 (štvrtok až sobota) v čase od 10:00 do 20:00 hod. vo vybraných predajniach TESCO. Viac informácií o predajniach a možnosti dobrovoľníctva nájdete na stránke www.charitaba.sk
– Od 22.11.2019 do 23.12.2019 bude v rámci bratislavských vianočných trhov prebiehať dobročinná akcia „Maltézsky punč“ organizovaná Maltézskou pomocou Slovensko (MPS), čo je výkonná zložka Rádu maltézskych rytierov pre aktivity v Slovenskej republike. MPS bude mať dobročinný stánok na Hviezdoslavovom námestí, ako to bolo aj po minulé roky. V tomto stánku bude prebiehať verejná dobročinná zbierka, ktorej cieľom je podporiť aktivity MPS v prospech núdznych. V priebehu najbližších dní sa u Vás zastavia dobrovoľníci MPS s našimi letákmi. Chceli by sme poprosiť o vyloženie týchto letákov na viditeľnom mieste, aby si ich záujemcovia mohli vziať. Zároveň, ak je to možné, prosíme vyvesiť na nástenku plagát s informáciami o tomto podujatí, ktorý Vám dobrovoľníci tiež prinesú. Srdečná vďaka za Vašu pomoc.
– V Advente sa uskutoční duchovná obnova s názvom „rozVEDENÍ k BOHU I.“ pre rozvedených, ktorí po rozvode žijú sami. Téma obnovy má názov „Prijatie svojej situácie a odpustenie.“ Duchovná obnova sa uskutoční 13.-15. decembra v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je možné vziať so sebou aj deti, o ktoré sa postarajú animátori. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je na internetovej stránke Rodinkova.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*