Liturgický kalendár:
Budúca nedeľa je 4. veľkonočná

Úmysly sv. omší

3. Veľkonočná nedeľa 05. 05. 2019 8:00 Za BP pre celú rodinu
9:30 Za BP pre rodinu Jánošovú
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Máriu a Jozefa Koreňových
 
Pondelok
 
06. 05. 2018
 
08:00
Za uzdravenie a oslobodenie Adriana
18:00 Ku cti Ducha Svätého
Utorok 07. 05. 2018 08:00 Za +Františka Lachkoviča a rodičov z oboch strán
18:00 Za +Margitu a Františka Takáčových
Streda 08. 05. 2019 8:00 Za obrátenie Miroslava
18:00 Za obrátenie rodiny
Štvrtok 09. 05.  2019 08:00 Za vedenie Duchom Svätým
18:00 Za uzdravenie vzťahov
Piatok 10. 05. 2019 08:00 Za zdravie a BP  pre Petra Vargu
18:00 Za obrátenie a Božie požehnanie pre
Sobota 11. 05. 2019 08:00
 
18:00
Za +manž. Ľudmila Grancová a bratov Miroslava, Jána a rodičov z oboch strán
Za +Jolanu a Vojtecha Výberčiových
4. Veľkonočná nedeľa 12. 05. 2019 8:00 Poďakovanie za dožitých 80 rokov – Anna Bielovičová
9:30 Na úmysel
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP pre mladú rodinu a BP pri pôrode

–  Popoludní o 14,30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou
–  Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď,Pán Ježiš Ťa čaká.
– Vo štvrtok  od býva tiež o 21, 00 – 22,00 hod. adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou
– V sakristii sú znova dostupné pekné ikony mariatálskej Madony, zo vzácneho materiálu, kúpou ikony podporíte pútnické miesto.
– V nedeľu na sv. omši o 11.00 hod je prvé sväté prijímanie detí, prosíme o modlitbu za naše deti a o trpezlivosť s deťmi a rodičmi prvoprijímajúcich detí. Kto môže, nech príde na svätú omšu do baziliky v inú hodinu.
– V mesiaci máji sa pred začiatkom každej večernej svätej omše modlíme loretánske litánie
-Bohoslovci spolu s predstavenými Kňazského seminára svätých Cyrila a Metoda v Bratislave Vás srdečne pozývajú na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 12. mája 2019 v priestoroch bratislavského seminára. Program začne o 9.00 hod. v Katedrále svätého Martina svätou omšou v latinskom jazyku, po ktorej sa spoločne presunieme do priestorov seminára, kde bude program pokračovať.
– Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s hnutím eRko pozýva všetky deti na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční 25. mája 2019. Detskí pútnici môžu putovať buď z Rače od amfiteátra od 8.30 alebo od 9.30 z námestia pred kostolom sv. Štefana v Stupave. Na ceste do Marianky i v pútnickom údolí ich čakajú pútnické úlohy a zaujímavé stanovištia. Ďalej je pre nich pripravené vystúpenie detských zborov, dobrý obed a sv. omša s otcom arcibiskupom. Keďže chceme myslieť aj na chudobných, nech si každý pútnik prinesie so sebou ako obetný dar: 1 ks trvanlivej potraviny pre OZ Dobrý pastier. Tešíme sa na vás!
– Dňa 23. 05. 2019 bude v našej farnosti celodenná poklona Sviatosti oltárnej od 9,00 hod do 18, 00 hod kto chce adorovať prosíme, zapíšte sa na jednotlivé hodiny do zoznamov na zadnom stolíku v bazilike.

1 komentár, RSS

 • Krzysztof

  says on:
  máj 12, 2019 o 7:27 pm

  Dears,

  could you please publish Aktuality for this upcoming week?

  Thank you,

  Krzysztof

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*