Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka na sv. Jána Pavla II. Pápeža
V stredu je spomienka na sv. Jána Kapistránskeho,
Vo štvrtok je spomienka na Antona M. Clareta, biskupa
V piatok je spomienka na sv. Maura, biskupa
Budúca nedeľa je 30. v cezročnom období

29. cezročná nedela 20. 10. 2019 8:00 Za BP pre Mariana Pavloviča
9:30
11:00
Za uzmierenie v rodine
Za farníkov Pútnikov a dobrodincov
18:30 Za +Ján Besedič
 
Pondelok
 
21. 10. 2018
 
08:00
Za +rodinu Valentovú
18:00 Za zdravie a BP pre manželov Ondreja a Martinu
Utorok 22. 10. 2018 08:00 Ku cti DS
18:00 Za BP a milosti a dar modlitby pre Stanku
Streda 23. 10. 2019 8:00 Za zdravie a BP a obrátenie Romana
18:00 Za +matku Helenu
Štvrtok 24. 10.  2019 08:00 Za +Jaroslava, Ľubicu a jej rodičov
18:00 Z zdravie a BP pre Petra a Karolínu
Piatok 25. 10. 2019 08:00 Na úmysel nepoškvrneného srdca Panny Márie
18:00 Poďakovanie za 70 r. života a prosba o daľšie milosti
 
Sobota
 
26. 10. 2019
08:00
18:00
Za +Helenu a Jána
Za +rodinu Javorskú
30. cezročná nedela 27. 10. 2019 8:00 Za +Richarda a Bernardínu Marošových
9:30
11:00
Za + z rodiny Dodokovej
Za farníkov Pútnikov a dobrodincov
18:30 Za zdravie a BP pre rodiny Martina a Márie

–  Popoludní o 14,30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou
–  Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Vo štvrtok býva tiež od 21,00 – 22,00 hod. adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka. Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou
– V sakristii sú dostupné pekné ikony mariatálskej Madony, zo vzácneho materiálu, kúpou ikony podporíte pútnické miesto.
– V sakristii je dostupná knižka V zemi zvanej Tál, reprezentatívna publikácia o našom pútnickom mieste, kto chce môže si ju zakúpiť cena je 15 eur.
– Deti ktoré si vzali týždenníček od Pátra Faustína môžu si prísť pre ďaľší obrázok na nedeľu, týka sa to ale iba tých detí, ktoré majú od Pátra a zapojili sa do súťaže, lebo obrázkov je presný počet.
– Pozývame deti vo veku 3-6 rokov na stretnutia do Átria Dobrého pastiera u nas v Marianke. V átriu ohlasujeme radostnú zvesť o Božej bezpodmienečnej láske k človeku a počúvame Boží hlas. Volne miesta este mame Štvrtky 10:00 – 11:30. Kontakt priamo na lektorku je email: wenite@gmail.com.
– Blížia sa sviatky zosnulých a pri tej príležitosti si zvlášť pripomíname deti zabité pri potrate. V sakristii si môžete zakúpiťsviečky za nenarodené deti. Svica s plastu 2EUR a sklenná 4EUR, príspevkom za sviečk podporíte aktivity hnutí za život.
– Dnešná nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
– Pozývame veriacich na svätú omšu pri príležitosti spomienky na blahoslaveného Karola Habsburského, ktorú bude v utorok 22. októbra 2019 o 19.00 hod. v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.
– Pravidelná mládežnícka Adoracia, ktorá je vždy v poslednú sobotu v mesiaci, tento krát k vôli tomu že náš pater Faustín odchádza z mládežou na výlet do Poľska bude až 2. novembra. Pozývame vás všetkých o týždeň v sobotu.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*