Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka na sv. Teréziu z Ávily, panny a učiteľky cirkvi
Vo štvrtok je spomienka na sv. Ignáca z Antiochie, biskupa a mučeníka
V piatok je sviaok sv. Lukáša Evanjelistu
Budúca nedeľa je 28. v cezročnom období.
 

28. cezročná nedela 13. 10. 2019 8:00 Za +Jozefa Doboša
9:30

11:00

Za zdravie a BP pre rodinu Rumpelovú, Pobudovú, Tóthovú a Valentínovú
Za farníkov Pútnikov a dobrodincov
18:30 Za zdravie a BP pre celú rodinu
 
Pondelok
 
14. 10. 2018
 
08:00
Za zdravie a BP pre rodinu Veselú
18:00 Za +rodinu Rusnákovú, Chrenkovú, Čajkovičovú a tetu Helu
Utorok 15. 10. 2018 08:00 Za BP pre vnúčatá Izáka, Jakuba, Amosa, Samuela a Jakuba
18:00 Za +otca Juraja a mamu Žofiu
Streda 16. 10. 2019 8:00 Za +Dušana
18:00 Za za BP a milosti pre Tomáša
Štvrtok 17. 10.  2019 08:00 Za zdravie a BP pre rodinu Valentovú
18:00 Za +rodinu Rusnákovú a Repkovú
Piatok 18. 10. 2019 08:00 Za +Augustína a Anastáziu Zlochových
18:00 Za dar pokorného srdca pre lekárov a poĎakovanie za ich námahy
Sobota 19. 10. 2019 08:00
18:00
Za +setru Soňu Križovskú
Za dar vytrvania v čistote a dry DS pre Alexandru
28. cezročná nedela 20. 10. 2019 8:00 Za BP pre Mariana Pavloviča
9:30
11:00
Za uzmierenie v rodine
Za farníkov Pútnikov a dobrodincov
18:30 Za +Ján Besedič

–  Popoludní o 14,30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou
–  Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Vo štvrtok býva tiež od 21,00 – 22,00 hod. adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka. Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou
– V sakristii sú dostupné pekné ikony mariatálskej Madony, zo vzácneho materiálu, kúpou ikony podporíte pútnické miesto.
– V sakristii je dostupná knižka V zemi zvanej Tál, reprezentatívna publikácia o našom pútnickom mieste, kto chce môže si ju zakúpiť cena je 15 eur.
– Deti ktoré si vzali týždenníček od Pátra Faustína môžu si prísť pre ďaľší obrázok na nedeľu, týka sa to ale iba tých detí, ktoré majú od Pátra a zapojili sa do súťaže, lebo obrázkov je presný počet.
– Pozývame deti vo veku 3-6 rokov na stretnutia do Átria Dobrého pastiera u nas v Marianke. V átriu ohlasujeme radostnú zvesť o Božej bezpodmienečnej láske k človeku a počúvame Boží hlas. Volne miesta este mame Štvrtky 10:00 – 11:30. Kontakt priamo na lektorku je email: wenite@gmail.com.
– Blížia sa sviatky zosnulých a pri tej príležitosti si zvlášť pripomíname deti zabité pri potrate. V sakristii si môžete zakúpiťsviečky za nenarodené deti. Svica s plastu 2EUR a sklenná 4EUR, príspevkom za sviečk podporíte aktivity hnutí za život.
– Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*