Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na Ružencovú Pannu Máriu.
V piatok je spomienka na sv. Jána XXIII., pápeža
Budúca nedeľa je 27. v cezročnom období.
 

27. cezročná nedela 06. 10. 2019 8:00 Za BP pre dcéru a jej rodinu
9:30
11:00
Za +Miroslava Dobrovodského
Za farníkov Pútnikov a dobrodincov
18:30 Za +Helenu
 
Pondelok
 
07. 10. 2018
 
08:00
 
Za potrebné milosti a milosť čistých sŕdc pre rodiny Milana a Lenky
18:00 Za BP a milosti  a dar obrátenia pre dedina
Utorok 08. 10. 2018 08:00 Za +rodičov Petrášových a Valachovičových a za st. r. z oboch strán
18:00 Ku cti DS
Streda 09. 10. 2019 8:00 Za zdravie a BP pre rod. Valachovičovú Dandovú a Veselú
18:00 Za +Stanislava Tarabu
Štvrtok 10. 10.  2019 08:00 Za +manžela Rudolfa
18:00 Za +rodičov a súrodencov Vačkových
Piatok 11. 10. 2019 08:00 Na poďakovanie za BP pre rodinu Veselú
18:00 Za +Jozefa Vachana
Sobota 12. 10. 2019 08:00
18:00
Za BP a milosti pre Júliu a Barboru dary DS a dar živej viery
Poďakovanie za dar života a prosba o BP pre Andreu a celú rodinu
27. cezročná nedela 13. 10. 2019 8:00 Za +Jozefa Doboša
9:30
 
11:00
Za zdravie a BP pre rodinu Rumpelovú, Pobudovú, Tóthovú a Valentínovú
Za farníkov Pútnikov a dobrodincov
18:30 Za zdravie a BP pre celú rodinu

–  Popoludní o 14,30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou
–  Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Vo štvrtok býva tiež od 21,00 – 22,00 hod. adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka. Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou
– V sakristii sú dostupné pekné ikony mariatálskej Madony, zo vzácneho materiálu, kúpou ikony podporíte pútnické miesto.
– V sakristii je dostupná knižka V zemi zvanej Tál, reprezentatívna publikácia o našom pútnickom mieste, kto chce môže si ju zakúpiť cena je 15 eur.
– Deti ktoré si vzali týždenníček od Pátra Faustína môžu si prísť pre ďaľší obrázok na nedeľu, týka sa to ale iba tých detí, ktoré majú od minulého týždna zošitky od Pátra a zapojili sa do súťaže, lebo obrázkov je presnžý počet.
– Pozývame deti vo veku 3-6 rokov na stretnutia do Átria Dobrého pastiera u nas v Marianke. V átriu ohlasujeme radostnú zvesť o Božej bezpodmienečnej láske k človeku a počúvame Boží hlas. Volne miesta este mame Štvrtky 10:00 – 11:30. Kontakt priamo na lektorku je email: wenite@gmail.com.
– Rádio Mária vás v sobotu 12. októbra 2019 srdečne pozýva na ďakovnú púť pri príležitosti prvého výročia vysielania do Marianky. Program začne o 8.00 večeradlom, pokračuje modlitbou vďakyvzdania a chvál, sv. ružencom. Sv. omša bude o 10.30 h a po nej môžu pútnici v živom vysielaní pozdraviť poslucháčov Rádia Mária.
– Mesiac október vyhlásil pápež František za mimoriadny misijný mesiac.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*