Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na sv. Hieronyma, kňaza učiteľa Cirkvi
V utorok je spomienka na sv. Teréziu z Lisieux, pannu a učiteľku Cirkvi
V stredu je spomienka na sv. Anjelov strážcov.
V piatok je spomienka na sv. Františka z Assisi
Budúca nedeľa je 27. v cezročnom období.

26. cezročná nedela 29. 09. 2019 8:00 Za BP pre celú rodinu
9:30
11:00
Za +Klaudiu  Václava Valuškových
Za farníkov Pútnikov a dobrodincov
18:30 Za +Máriu Biskupovú, Adélu Grófovú
 
Pondelok
 
30. 09. 2018
 
08:00
 
Za +Františka Valenta, sestru Katarínu a st. rod. z oboch strán
18:00 Za +mamu Tatianu, Annu a Władisławu
Utorok 01. 10. 2018 08:00 Za +manžela Štefana
18:00 Za dar prijať lásku Boha Otca do zranených sŕdc všetkých členov spoločenstva
Streda 02. 10. 2019 8:00 Za BP pre Ivanku
18:00 Za +rodičov Čárských a dcéru Gabiku
Štvrtok 03. 10.  2019 08:00 Za +Martina a rodičov z oboch strán
18:00 Za zdravie a BP pre krstné deti
Piatok 04. 10. 2019 08:00 Za +Františka Lachkoviča a brata Dominika
18:00 Za BP pre mladú rodinu a pomoc pri pôrode
Sobota 05. 10. 2019 08:00
18:00
Ku cti DS
Za +Valenta a Anastáziu Zálesňákových
27. cezročná nedela 06. 10. 2019 8:00 Za BP pre dcéru a jej rodinu
9:30
11:00
Za +Miroslava Dobrovodského
Za farníkov Pútnikov a dobrodincov
18:30 Za +Helenu

–  Popoludní o 14,30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou
–  Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Vo štvrtok býva tiež od 21,00 – 22,00 hod. adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka. Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou
– V sakristii sú dostupné pekné ikony mariatálskej Madony, zo vzácneho materiálu, kúpou ikony podporíte pútnické miesto.
– V sakristii je dostupná knižka V zemi zvanej Tál, reprezentatívna publikácia o našom pútnickom mieste, kto chce môže si ju zakúpiť cena je 15 eur.
– Deti ktoré si vzali týždenníček od Pátra Faustína môžu si prísť pre ďaľší obrázok na nedeľu, týka sa to ale iba tých detí, ktoré majú od minulého týždna zošitky od Pátra a zapojili sa do súťaže, lebo obrázkov je presnžý počet.
– V stredu 2. októbra 2019 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov Nádej – „V čom môže nádej moja ešte spočívať?“ (Jób 19, 21-29).
– Od 1.10. 2019, končí svoju službu správcu farnosti P. Timotej Górecki a jeho úlohu preberá P. Michal Krysztofowicz, generálny predstavený našej Kongregácie.
– Tento týždeň je prvý piatok spovedáme pred každou svätou omšou. V sobotu je fatimská sobota so začiatkom o 15, 00 hod
– V sobotu dopoludnia o 10,00 hod. je púť maďarských veriacich, sv. omšu bude sláviť Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*