Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
Vo štvrtok je spomienka na sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov
V piatok je spomienka na sv. Vincenta de Paul, kňaza
Budúca nedeľa je 26. v cezročnom období

25. cezročná nedela 22. 09. 2019 8:00 Za +rodičov a ostatných z rodiny
9:30
11:00
Za +Vilima a Amáliu Bielovičových
Za farníkov Pútnikov a dobrodincov
18:30 Za +Alojza, Annu Tarabových, synov Emila, Stana, Karola, dcéru Máriu s rodinou
 
Pondelok
 
23. 09. 2018
 
08:00
Za BP pre rodinu Mužilovú
18:00 Za dar živej viery, obrátenia a lásky pre rodičov a súrodencov
Utorok 24. 09. 2018 08:00 Za brata Jozefa
18:00 Ku cti DS
Streda 25. 09. 2019 8:00 Za +manžela, brata a rodičov
18:00 Ku cti DS
Štvrtok 26. 09.  2019 08:00 Za +manžela Jurovatého
18:00 Za zdravie a BP a obrátenia  pre Ľubomíra a Tatianu
Piatok 27. 08. 2019 08:00 Za +rodičov a brata
18:00 Za BP a dary DS
Sobota 28. 09. 2019 08:00
 
18:00
Za + st. rod. Jána a Katarínu Rybárových, dcéry Annu, Amáliu Kimličkových a synov Jána a Miroslava

Za večnú spásu +otca Martina

26. cezročná nedela 29. 09. 2019 8:00 Za BP pre celú rodinu
9:30
11:00
Za +Klaudiu  Václava Valuškových
Za farníkov Pútnikov a dobrodincov
18:30 Za +Máriu biskupovú, Adélu Grófovú

–  Popoludní o 14,30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou
–  Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Vo štvrtok býva tiež od 21,00 – 22,00 hod. adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka. Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou
– V sakristii sú dostupné pekné ikony mariatálskej Madony, zo vzácneho materiálu, kúpou ikony podporíte pútnické miesto.
– V sakristii je dostupná knižka V zemi zvanej Tál, reprezentatívna publikácia o našom pútnickom mieste, kto chce môže si ju zakúpiť cena je 15 eur.
– Dávame do pozornosti kurz organizovaný bratislavským tímom pastorácie povolaní. Je určený mladým, ktori riešia otázku svojho povolania. Celý kurz je pomocou aj tým mladým, ktorí túžia kráčat cestou povolania k manželstvu. Téma rozlišovania povolania je veľmi aktuálna. Prihlásiťsa môžete do 25. septembra. Viac na www.kurzsamuel.ska u P. Faustína.
– Všimli sme si, že do našej Baziliki prichádza na nedeľné sv. omše veľa detí. Deti radi súťažia. Každé dieťa ktoré snaží sa s rodičmi pravidelne prichádzaťna Omše môže v Sakristii vyzdvihnut denniček do ktorého bude dávaťfarebne nálepky s hlavnou myšlienkou nedeľnej sv. Omše. P. Faustyn pozýva každé detia, ktoré chce sa zapojiťdo akcie (máme obmedzený počet denničkov). Na konec formačneho roka budú ceny za najväčšiu účasťdetí na nedeľnej sv. Omši.
-V každú poslednú sobotu v mesiaci sú v našom kostole mládežnícke Adoracie. Tento týždeňpozývame na Adoraciu v sobotu hneďpo večernej sv. Omši.
-Pozývame všetkých veriacich zúčastniť sa Národného pochodu za život, ktorý sa bude konať v nedeľu/dnes na Námestí slobody v Bratislave so začiatkom o 13.30 hod., a vyjadriť tak postoj za ochranu práva na život najmenších z nás. Podrobnosti nájdete na stránke pochodzazivot.sk.
-Od 26. septembra budú po Slovensku a Českej republike putovať relikvie sv. Vincenta de Paul. Bratia vincentíni srdečne pozývajú na slávnostnú privítaciu svätú omšu vo štvrtok 26. 9. 2019 o 18,00 hod. do Kostola sv. Vincenta de Paul v Bratislave – Prievoze, ktorú bude celebrovať Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. V tomto kostole relikvie zostanú do soboty 28.9.2019. Duchovné podujatie bude sprevádzať bohatý program.
– V dňoch 27.9., 28.9. a 29.9.2019 sa v uršulínskom kostole bude konať modlitbové trojdnie hnutia Modlitby matiek so začiatkom o 17.00 hod.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*