Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka na sv. Moniku.
V stredu je spomienka na sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
Vo štvrtok je spomienka na mučenícku smrť sv. Jána Krstiteľa
Budúca nedeľa je 22. Nedeľa v období cez rok
Úmysly sv. omší:

21. cezročná nedeľa 25. 08. 2019 8:00 Za BP pre celú rodinu
9:30
11:00
Sv. omša cez prázdniny nie je
Za farníkov Pútnikov a dobrodincov
19:00 Za +rodičov a brata Mariána Zálesňáka
 
Pondelok
 
26. 08. 2018
 
08:00
 
Za +Emila
18:00 Za BP pre dcéru Ľubomíru a jej rodinu
Utorok 27. 08. 2018 08:00 Za zdravie a BP pre krstných rodičov
18:00 Za +otca Jozefa
Streda 28. 0. 2019 8:00 Za +Ľudovíta a Annu
18:00 Za +Augustína a Emíliu a starých rodičov z oboch strán
Štvrtok 29. 08.  2019 08:00 Za + 7 biskupov, kráľa a vojakov padlých v bitke pri Moháči
18:00 Za BP, vnútorné uzdravenie a dar živej viery pre Sofiu
Piatok 30. 08. 2019 08:00 Za +Svätopluka, Arnulfa, Gizelu, Mojmíra, Karola, Pribinu, príbuzných a predkov
18:00 Za +rod. Mondekovú Štefana, Zdenku a deti Štefana a Irenu
Sobota 31. 08. 2019 08:00

18:00

Za +rodičov Jánošových
Za BP a milosti pre syna Adama
22. cezročná nedeľa 01. 09. 2019 8:00 Za +Elenu Rychnavskú
9:30
11:00
Za BP pre rod. Koleníkovú, Rumpolovú a Pobudovú
Za farníkov Pútnikov a dobrodincov
18:30 Za +starých rod. Máriu Karola, Gizelu a Jozefa

–  Popoludní o 14,30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou
–  Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Vo štvrtok býva tiež od 21,00 – 22,00 hod. adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka. Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou
– V sakristii sú dostupné pekné ikony mariatálskej Madony, zo vzácneho materiálu, kúpou ikony podporíte pútnické miesto.
– V sakristii je dostupná knižka V zemi zvanej Tál, reprezentatívna publikácia o našom pútnickom mieste, kto chce môže si ju zakúpiť cena je 15 eur.
– Adorácia rodín za rodiny je celoročná štafetová modlitba, myšlienkou ktorej je, aby sa každý deň kalendárneho roka 2019 konala nepretržitá 12-hodinová modlitba pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou so spoločným úmyslom modliť sa za naše rodiny. Modlitba sa koná pod záštitou Familiae Locum, Rodinkovo, v spolupráci s farnosťami, rehoľnými komunitami a kresťanskými organizáciami na Slovensku. Modlitbová reťaz úspešne odštartovala 1. januára 2019, odkedy sa každý deň koná v nejakej inej farnosti alebo reholi na Slovensku adorácia za naše rodiny. Našou túžbou je, aby táto modlitbová reťaz zostala až do 31. decembra 2019 nepretrhnutá. V Bratislave bude pokračovať adorácia v nasledujúcom týždni od pondelka do nedele (26. august 2019 – 1. september 2019) v Kostole sv. Ladislava na Špitálskej ulici od 8:00 do 17:15 hodiny.
– Komunita Oratória sv. Filipa Nériho Vás srdečne pozýva na podujatie „Návšteva 7 kostolov Bratislavy“. Naše putovanie spojené s modlitbou vnímame aj ako duchovnú prípravu na Národný pochod za život. Podujatie sa uskutoční v noci zo 6. na 7. septembra. Začne sa v Kostole Svätej rodiny v Petržalke sv. omšou o 18.00 a ukončí sa ráno v kostole Povýšenia sv. Kríža na Daliborovom námestí. Prihlásiť sa môžete cez krátky formulár na internetovej stránke www.7kostolov.sk.
– V dňoc 6. – 8. septembra sa uskutoční výročná púť do Marianky. Sv. omše budú slúžené takto: mládežnícku omšu v piatok 06. 09. 2019 o 19, 00 hod. bude celebrovať o. Marián Kuffa, Sv. omšu v sobotu o 15,00 bude mať náš novokňaz, o. Faustín Wesołowski, CCG a hlavnú svätú omšu v nedeľu 08. 09. 2019 o 11, 00 hod bude celebrovať Mons. František Rábek, biskup OS a OZ SR

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*