Liturgický kalendár:
Budúca nedeľa je 3. pôstna nedeľa

2. pôstna nedeľa 17. 03. 2019 8:00 Za +Jozefa a Annu
9:30 Za +Dianu Borden
11: 00
18:30
 Za farníkov, pútnikov a dobrodincov

Za +z rodiny Brenerových, Valentových, Lomčekových, Izakovičových

 
Pondelok
 
18. 03. 2018
 
08:00
 
Za +Magdalénu a Antona
18:00 Za +Jozefa Mihaloviča
Utorok 19. 03. 2018 08:00 Za +manžela a brata a rodičov z oboch strán
18:00 Za BP a ochranu pre rodinu Jozefa
Streda 20. 03. 2019 8:00 Za +Františka Lachkoviča
18:00 Za + rodičov Straškových, manžela a syna Alexandra
Štvrtok 21. 03.  2019 08:00 Za +manžela Jozefa, 1. výročie
18:00 Za poďakovanie za dar svätého krstu
Piatok 22. 03. 2019 08:00 Za návrat Emmky ku zdroju pravej lásky
18:00 Za +sestru Jarku
Sobota 23. 03. 2019 08:00 Za +Jána a Máriu Murányiových
18:00 Za dar viery a hlbokého uzdravenia pre Vlada a Elenu
2. pôstna nedeľa 24. 03. 2019 8:00 Poďakovanie za syna Jozefa a celú rodinu
9:30 Za BP a vnútorné uzdravenie a dar viery pre Miška
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP pre dcéru a dar dieťaťa

–  Popoludní o 14,30 bude krížová cesta.
–  Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď,Pán Ježiš Ťa čaká. Vo štvrtok  o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou
– V sakristii sú znova dostupné pekné ikony mariatálaskej Madony, zo vzácneho materiálu, kúpou ikony podporíte pútnické miesto.
– Na jar 2020 bude v našej farnosti vyslúžená Sviatosť birmovania. Do konca marca je možné aby sa mládež prihlásila na prípravu pred prijatím sviatosti. Hlásiť sa treba u pána kaplána Dr. Mareka Vadrnu, kto nebol pokrstený v našej farnosti donesie krstný list. Hlásiť sa môže mládež od 12. roku života. Hlásiť na prípravu sa môže mládež po dovŕšení 12. roku života.
– V pôstnom období sa pobožnosť krížovej cesty v našej bazilike koná v piatok 17.30 hod a v nedeľu 14.30 hod.
– V pôstnom období pozývame na spoločnú modlitbu Krížovej cesty, vždy v piatok o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina.
– Fórum kresťanských inštitúcií a Fórum života pozýva v rámci pripomienky Sviečkovej manifestácie a Dňa počatého dieťaťa na sv. omšu, v nedeľu, 24 marca o 18:30 v kostole Zvestovania Pána (Františkáni). Po sv. omši bude sviečkový sprievod k pamätníku pred kostolíkom Notre Dame, kde bude program.
– V pondelok, 25. marca o 17:30 pozýva združenie Máriina doba k morovému stĺpu na Rybnom námestí. Program sa skončí pri pamätníku Sviečkovej manifestácie.
– 5. Apríla Vás pozývame na výnimočnú krížovú cetsu z Marianky do Pajštúna. O 23.00 hod bude sv. omša v bazilike a po nej sa pôjde na Pajštún, po ceste budú zastavenia krížovej cesty.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*