Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka na sv. Maximiliána M. Kolbeho, kňaza a mučeníka
Vo štvrtok je slávnosť  Nanebovzatia Panny Márie, je to prikázaný sviatok, sv. omša v stredu večer je už zo slávnosti.
V piatok je spomienka na sv. Štefana, Uhorského kráľa
Budúca nedeľa je 20. Nedeľa v období cez rok
Úmysly sv. omší:

19. cezročná nedeľa 11. 08. 2019 8:00 Za BP a milosti pre Kláru
9:30
11:00
Sv. omša cez prázdniny nie je
Za farníkov Pútnikov a dobrodincov
19:00 Za +Máriu, Júliusa, Soňu a Ladislava
 
Pondelok
 
12. 08. 2018
 
08:00
 
Za +Štefan a Štefánia Kondráčoví
18:00 Za milosrdenstvo pre manželov – seniorov z Ivánky
Utorok 13. 08. 2018 08:00 Za +starých a prastarých rodičov Bôrikových a Gallusových, príbuzných a predkov
18:00 Ku cti DS
Streda 14. 0. 2019 8:00 Ku cti DS
18:00 Za +Máriu a Stanislava Matulových
Štvrtok 15. 08.  2019 08:00 Za potrebné milosti a dar pravého pokánia pre zomierajúcich
18:00 Za +rodinu Dobrú, Krajčírovú a Klenovičovú
Piatok 16. 08. 2019 08:00 Za +pani Petrovičovú
18:00 Ku cti Kristovej krvi
Sobota 17. 08. 2019 08:00
 
18:00
Za +brata Ivana a sesternicu Adamišovú
Za na úmysel
19. cezročná nedeľa 18. 08. 2019 8:00 Za BP pre Ivetu
9:30
11:00
Sv. omša cez prázdniny nie je
Za farníkov Pútnikov a dobrodincov
19:00 Za +Jána Mózu

–  Popoludní o 14,30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou
–  Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Vo štvrtok býva tiež od 21,00 – 22,00 hod. adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka. Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou
– V sakristii sú dostupné pekné ikony mariatálskej Madony, zo vzácneho materiálu, kúpou ikony podporíte pútnické miesto.
– V sakristii je dostupná knižka V zemi zvanej Tál, reprezentatívna publikácia o našom pútnickom mieste, kto chce môže si ju zakúpiť cena je 15 eur.
– Oznamujeme že dňa 17. augusta 2019 hodlajú uzavrieť sviatosť manželstva v našej bazilike Ján Lopatář a Veronika Sumbalová
– Dnes po všetkých svätých omšiach bude farská ofera, všetkým šľachetným darcom Pán Boh odplať.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*