Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
V utorok je spomienka na Pannu Máriu Karmelskú
V stredu je spomienka na sv. Svorada a Benedikta, pustovníkov
Vo štvrtok je spomienka na bl- Pavla Petra Gojdiča, biskupa a mučeníka
Budúca nedeľa je 16. Nedeľa v období cez rok  
Úmysly sv. omší:

15. cezročná nedeľa 14. 07. 2019 8:00 Za +rodičov Emila a Máriu Maškových
9:30 Sv. omša cez prázdniny nie je
  11:00
19:00
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Emila Tarabu
 
Pondelok
 
15. 07. 2018
 
08:00
 
Poďakovanie za 40 rokov života a dary DS pre Annu
18:00 Za BP a milosti pre dcéru Evičku
Utorok 16. 07. 2018 08:00 Za BP pre Amálku
18:00 Za dar modlitby, rozlišovania a milosti v manželstve a rodine
Streda 17. 07. 2019 8:00 Za +Štefana
18:00 Za +Janu Valážikovú
Štvrtok 18. 07.  2019 08:00 Za +Teréziu a Rudolfa Smolinských a st. rodičov z oboch strán
18:00 Za +Máriu a Imricha a ich rodičov
Piatok 19. 07. 2019 08:00 Za BP pre mamu
18:00 Za BP a vnútorné uzdravenie a dar živej viery pre Evku
Sobota 20. 07. 2019 08:00
18:00
Za duše v očistci
Za +rodičov Haláskových
16. cezročná nedeľa 21. 07. 2019 8:00 Za +Klaudiu a Václava Valuškových
9:30 Sv. omša cez prázdniny nie je
19:00 Za +Jána Čajana

–  Popoludní o 14,30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou
–  Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Vo štvrtok býva tiež od 21,00 – 22,00 hod. adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka. Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou
– V sakristii sú dostupné pekné ikony mariatálskej Madony, zo vzácneho materiálu, kúpou ikony podporíte pútnické miesto.
– V sakristii je dostupná knižka V zemi zvanej Tál, reprezentatívna publikácia o našom pútnickom mieste, kto chce môže si ju zakúpiť cena je 15 eur.
– S veľkou radosťou Vám oznamujeme, že náš spolubrat FAUSTYN M. RAFAŁWESOŁOWSKI CCG PRÍJME SVIATOSŤKŇAZSTVA v sobotu 27. júla 2019 o 10:00 hod. v našej Bazilike
-Primičnú Svätú omšu v Marianke bude slúžiť28. júla o 11:00 hod. počas púte k svätej Anne. Pozývame vás všetkých na túto slávnosť.
-V sobotu 20. júla 2019 o 14:30 hod. sa v Bratislave pred Katedrálou sv. Martina na Rudnayovom námestí začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 8. ročník živej reťaze ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Pozývame všetkých na toto podujatie, najmä však celé rodiny s deťmi. Bližšie informácie nájdete na plagáte a aj na stránke hrdinarodinu.sk.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*