Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka na Návštevu Panny Márie
V stredu je sviatok sv. Tomáša, apoštol
V piatok je slávnosťsv. Cyrila a Metoda, slovenských vierozvestcov
V sobotu je spomienka na sv. Máriu Goretti, pannu a mučeníčku
Budúca nedeľa je 14. Nedeľa v období cez rok  
Úmysly sv. omší:

13. cerzočná nedeľa 30. 06. 2019 8:00 Za BP pre syna
9:30 Za BP pre Luciu, Marcela a ich rodinu
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Jána a Júliu Moravčíkových a Jozefa Alexyho
 
Pondelok
 
01. 07. 2018
 
08:00
Za Georgínu Horváthovú
18:00 Za BP a dary DS pre celú rodinu
Utorok 02. 07. 2018 08:00 Za +Ladislava Horvátha, manž. Katarínu a predkov z oboch strán
18:00 Za BP
Streda 03. 07. 2019 8:00 Za BP pre rodinu a pri hľadaní páce
18:00 Za +Jozefa a rodinu Juračičovú
Štvrtok 04. 07.  2019 08:00 Za +Jozefa a Tomáša
18:00 za počatie a dar života
Piatok 05. 07. 2019 08:00 Za +otca Tomáša Bertoviča a manž. Máriu
18:00 Za +Máriu Drábekovú
Sobota 06. 07. 2019 08:00
18:00
Za BP a zdravie pre syna Andreja
Za +Ivana, Jána, Júliu
14. cezročná nedeľa 07. 07. 2019 8:00 Za +manžela
9:30 Sv. omša cez prázdniny nie je
11:00
19:00
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Ladislava, Júliusa, Máriu a Soňu

–  Popoludní o 14,30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou
–  Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Vo štvrtok býva tiež od 21,00 – 22,00 hod. adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka. Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou
– V sakristii sú dostupné pekné ikony mariatálskej Madony, zo vzácneho materiálu, kúpou ikony podporíte pútnické miesto.
– V sakristii je dostupná knižka V zemi zvanej Tál, reprezentatívna publikácia o našom pútnickom mieste, kto chce môže si ju zakúpiť cena je 15 eur.
-Na budúcu nedeľu sa začína prázdninový režim Sv. omše v nedeľu: 8,00hod., 11,00 hod a večer o 19,00 hod. Sv. omša o 9,30 nebude
– V piatok je prvý piatok, spovedáme pred svätými omšami. V sobotu je tradičná fatimská sobota, začiatok programu je o 15,00 hod. Náuky pre birmovancov cez prázdniny nebudú. Naša mariánska katolícka charita prosí všetkých dobrých ľudí o trvanlivé potraviny. Môžete ich priniesť vždy vo štvrtok po 17, 00 hod.
-Budúci týždeň, od pondelka do piatka 1. až 5. júla, bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko sláviť v Kostole svätého Ladislava sväté omše začínajúce o 17.30 hod., počas ktorých bude mať príhovory o význame a dôležitosti modlitby v živote veriaceho človeka. Pondelňajší príhovor má názov „Dôležitosť rannej modlitby“. Ostatné témy nájdete na webovej stránke a facebooku bratislavského pomocného biskupa.
-V nedeľu 7. júla 2019 sa bude konať vo Farnosti Kopčany pri starobylom Kostole sv. Margity Antiochijskej duchovné podujatie s názvom Cyrolometdská ratolesť, ktoré začne o 15.00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a pokračovať bude svätou omšou so začiatkom o 15.30 hod., ktorú bude celebrovať bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

1 komentár, RSS

 • Simona Hudecová

  says on:
  júl 7, 2019 o 1:17 pm

  Dobrý deň,

  Rada by som sa opýtala,či spovedáte aj dnes v nedeľu pred sv.omšou o 19.00 hod.

  Veľmi pekne ďakujem za skorú odpoveď a prajem požehnaný deň.

  S pozdravom. Simona Hudecová

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*