Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka na sv. Romualda, opáta.
Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej – Božie telo
Budúca nedeľa je 12. Nedeľa v období cez rok  
Úmysly sv. omší:
 

 

Nedeľa Najsv. Trojice 16. 06. 2019 8:00 Za BP a milosti pre rodinu
9:30 Za BP a vnútorné uzdravenie a dar viery pre Danielu
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP a dary DS pre rodinu Jozefa Osuského
 
Pondelok
 
17. 06. 2018
 
08:00
Za BP pre Dominika
18:00 Za +Petra Rovenského a rodičov
Utorok 18. 06. 2018 08:00 Za nenarodené deti z rodiny
18:00 Ku cti DS
Streda 19. 06. 2019 8:00 Za +Milana a Gizelu
18:00 Za BP pre Marcela a jeho rodinu
Štvrtok 20. 06.  2019 08:00 Za obrátenie a BP pre Máriu
18:00 Za BP a milosti a dar viery v skutočnúj prítomnosť Ježiša v Eucharistii pre členov rodiny
Piatok 21. 06. 2019 08:00 Za +otca Jána
18:00 Za zdravie a Božie milosti pre Tatianu
Sobota 22. 06. 2019 08:00
18:00
Za +Magdalénu Heberovú
Za +Dagmaru Kováčovú
11.cerzočná nedeľa 23. 06. 2019 8:00 Za +rodičov a brata
9:30 Zdravie pre rodiny Rumpelovú, Pobudovú a Tóthovú
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za Jána, Júliu a Ivana

–  Popoludní o 14,30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou
–  Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď,
Pán Ježiš Ťa čaká. Vo štvrtok býva tiež od 21,00 – 22,00 hod. adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
– Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou
– V sakristii sú znova dostupné pekné ikony mariatálskej Madony, zo vzácneho materiálu, kúpou ikony podporíte pútnické miesto.
– Vo štvrtok je Slávnosť Božieho Tela, Je to prikáza ný sviatok. Sv. omše sú ráno o 8,00 hod. a večer 18,00 hod. Večerná sv. omša v stredu je tiež zo sviatku. Vo štvrtok po večernej svätej omši budeme konať aj procesiu Božieho tela. Na túto milú slávnosť Vás srdečne pozývame.
– V nedeľu 23. júna 2019 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť Božieho Tela pozostávajúca zo svätej omše na Primaciálnom námestí začínajúcej o 10.30 hod. a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička) na Župnom námestí. Pozývame Vás zúčastniť sa tejto slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*