Liturgický kalendár:
V pondelok je slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa
V piatok je sllávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
V sobotu je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov
Budúca nedeľa je 13. Nedeľa v období cez rok  
Úmysly sv. omší:

12. cerzočná nedeľa 23. 06. 2019 8:00 Za +rodičov a brata
9:30 Zdravie pre rodiny Rumpelovú, Pobudovú a Tóthovú
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za Jána, Júliu a Ivana
 
Pondelok
 
24. 06. 2018
 
08:00
Za +starých rodičov Matulníkových
18:00 Poďakovanie za dar sviatostného manželstvaa dar jednotnej domácej cirkvi
Utorok 25. 06. 2018 08:00 Za +rodičov a sestry
18:00 Ku cti DS
Streda 19. 06. 2019 8:00 Za milosť obrátenia v rodine
18:00 Za +rodičov a súrodencov Petríkových
Štvrtok 26. 06.  2019 08:00 Za zdravie a BP pre Martina
18:00 za +rodičov a súrodencov Petríkových
Piatok 27. 06. 2019 08:00 Ku cti BSJ za pomoc pre rodinu
18:00 Za dar pokoja a tichosti srdca pre rodinu podľa BSJ
Sobota 28. 06. 2019 08:00
18:00
Za BP a milosti DS pre Petru
Za dar odpustenia, zmierenia a uzdravenia vzťahov v rodine
13. cerzočná nedeľa 29. 06. 2019 8:00 Za +rodičov a brata
9:30 Zdravie pre rodiny Rumpelovú, Pobudovú a Tóthovú
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za Jána, Júliu a Ivana

–  Popoludní o 14,30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou
–  Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď,Pán Ježiš Ťa čaká. Vo štvrtok býva tiež od 21,00 – 22,00 hod. adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
– Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou
– V sakristii sú znova dostupné pekné ikony mariatálskej Madony, zo vzácneho materiálu, kúpou ikony podporíte pútnické miesto.
-Pozývame mladých, ktorí chcú slúžiť vo farnostiach a spoločenstvách, prihlásiť sa na Bratislavskú animátorskú školu. Už 11. ročník tejto formácie mladých sa začne v októbri tohto roku. Viac informácií o obsahu a priebehu BAŠky, ako aj o spôsobe prihlásenia je na stránke mladezba.sk.
-Pozývame mladých našej arcidiecézy na arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime, ktoré sa tento rok uskutoční v bratislavskej Rači v dňoch 20.-22. septembra ako jedno zo sprievodných podujatí Národného pochodu za život zamerané na mladých. Pripravuje sa bohatý duchovný, formačný, ale aj zábavný a hudobný program určený pre všetky skupiny mladých. Osobitne pozývame birmovancov, ktorí na jeseň príjmu sviatosť birmovania, aby sa stretli spolu s otcami biskupmi a spoločne zamysleli, ako súvisí birmovka s výzvami, ktoré prináša život. Viac aktuálnych informácií o programe, aj prihlasovaní postupne nájdete na stránke cliptime.sk.
-Hnutie Modlitby matiek z komunity Útecha pozýva na spoločné modlitby, ktoré sa budú konať v dňoch 28.-30. júna 2019 vždy o 17.00 hod. v uršulínskom kostole v Bratislave.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*