Páter Chryzostom Marek Vadrna, CCG

P. PhDr. et Mgr. Marek Vadrna sa narodil 12. mája 1977 v Trnave. Základnú školu absolvoval striedavo v Cíferi a v Trnave do roku 1991. V roku 1994 sa vyučil za stolára na Strednej odbornej škole sv. Jozefa robotníka v Žiline, o rok neskôr tu maturoval v odbore Pozemné staviteľstvo. Po maturite v roku 1995 vstúpil do noviciátu Kongregácie bratov tešiteľov z Getsemán, prijal rehoľné meno Chryzostom a prvé sľuby v tejto kongregácii zložil 4. novembra 1996. V októbri v roku 2000 sa natrvalo začlenil do tejto rehole zložením večného sľubu. Teológiu vyštudoval v rokoch 1995 – 2001 na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Za kňaza bol vysvätený v Marianke 18. mája 2002. Je externým doktorandom katedry slovenských dejín na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore stredovekých slovenských dejín.

Ako kňaz pôsobil Páter Chryzostom v Pezinku, Zlatých Moravciach a vo Viedni. V Marianke pôsobí ako kaplán, na starosti má tiež prípravu na prijatie sviatostí, koordinuje a organizuje pútnické aktivity. Je biritualista (má indult od apoštolskej stolice vysluhovať sviatosti aj vo východnom, byzantskom obrade a slúžiť tak veriacim gréckokatolíkom). Jeho koníčkom je história. Je autorom jednej väčšej historickej štúdie a niekoľkých odborných článkov či prednášok.

kontakt:
Tel.: 0948385586
mail: marekvadrna@gmail.com