Liturgický kalendártaq
Veľký týždeň
2. veľkonočná nedeľa – Božieho milosrdenstva
Úmysly sv. omší:

Nedeľa zmŕtvychvstania 04. 04. 2021 1.
 
Za BP pre rodinu Milana a Tatiany
Za +Helenu (1)
+Atila Vajda
Pondelok 05. 04. 2021 1.
3.
Za +Helenu (2)
Za BP pre Veroniku a Michala – výročie manželstva
Za BP a ochranu pre Miriam, Miriamku a Mariku
Utorok 06. 04. 2021 1.
2.
Za +Helenu (3)
Za +rodičov a súrodencov Sedláčkových
Streda 07. 04. 2021 1.
2.
Za +Helenu (4)
Za otca Jána
Štvrtok 08. 04. 2021 1.
2.
Za +Helenu  (5)
Za +rodičov Alojza a Veroniku
 
Piatok 09. 04. 2021 1.
2.
Za +Helenu (6)
Za +Viliama Baďuru
Sobota 10. 04. 2021 1.
2.
Za +Helenu (7)
Za +Anastáziu a Augustína Zlochových
Nedeľa Milosrdenstva 11. 04. 2021 1.
2.
3.
4.
 
Za BP a dary DS pre rodinu
Za BP a požehnanie pre rod
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +Helenu (8)
 
  • Streemy bohoslužieb na veľký týždeň
  • Veľkonočný pondelok 09,30 hod.: Slávnostná sv. omša, utorok – sobota 18,00 hod. v nedeľu Milosrdenstva o 09.30 hod.
  • Na veľký piatok sme začali deviatnik k Božiemu milosrdenstvu, ktorý vyvrcholí v nedeľu na slávnosť, spojte sa s nami.
  • V zadnej časti kostola nájdete nové číslo časopisu Rebrík pre deti.
  • Štúdium na RKCMBF UK a prihlášky do kňazského seminára.Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave aj v tomto roku ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva i laikov. Povzbudzujeme mladých mužov, ktorí zachytili v sebe Božie volanie do kňazskej služby, aby si do 30. apríla 2021 podali prihlášku na RKCMBF UK. Bližšie informácie o spôsobe podania prihlášky sú na stránke fakulty frcth.uniba.sk

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*