Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na sv. Katarínu Alexandrijskú, pannu a mučeníčku
V sobotu je spomienka na sv. Ondreja Apoštola
Budúca nedeľa 1. adventná  
Úmysly sv. omší:

Slávnosť Krita Kráľa 24. 11. 2019 8:00 Poďakovanie za dar manželstva Silvia a Roba a daľšiu BP a ochranu
9:30

11:00

Poďakovanie za duchovné a hmotné dary a milosť kajúceho a milujúceho srdca pre rodinu
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
18:30 Za zdravie a BP pre Emíliu, Jozefa a deti s rodinami
Pondelok 25. 11. 2018 08:00 +Štefana
18:00 Za +starých rodičov Slováčkových
Utorok 26. 11. 2018 08:00 Za +Jána a Máriu Murányiových
18:00 +rodičov Gajdových
Streda 27. 11. 2019 8:00 +Gizelu a Milana
18:00 Za dary DS pre Milana
Štvrtok 28. 11.  2019 08:00 Za zdravie a BP pre Hertu
18:00 Za dar živej viery a milosť odpustenia pre Jána
Piatok 29. 11. 2019 08:00 Za duše v očistci
18:00 za +Jaroslavu a Igora Vadrnových
Sobota 30. 11. 2019 08:00
18:00
Za +Antona a Jozefínu Novákových
Za +rodičov Alžbetu a Ladislava
1. Adventná nedeľa 01. 12. 2019 8:00 Za +Jozefa
9:30
11:00
Za +Máriu, Júliusa, Soňu a Ladislava
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
18:30 Za +otca Jozefa (výročná)

–  Popoludní o 14,30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou
–  Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Vo štvrtok býva tiež od 21,00 – 22,00 hod. adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka. Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou.
– V sakristii je dostupná knižka V zemi zvanej Tál, reprezentatívna publikácia o našom pútnickom mieste, kto chce môže si ju zakúpiť cena je 15 eur.
– všetkým, ktorý sa zúčastnili na jesennej brigáde v údolí vyslovujeme úprimne Pán Boh zaplať!
– Na budúcu nedeľu začíname advent – bezprostrednú prípravu na vianočné sviatky. Adventné vence budeme požehnávať na každej svätej omši.
– Členovia spolku sv. Vojtecha si môžu prísťdo sakristie pre podielové knižky.
– Cez adventný čas Vás prosíme o pomoc pre chudobnejšie rodiny na charitu každý štvrtok môžete donášať pevné a trvalé potraviny a pomoc, prípadne sladkosti pre deti… Za každú Vašu pomoc vopred Pán Boh zaplať.
– V sobotu po večernej svätej omši bude mládežnícka adorácia.

1 komentár, RSS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*