Milí naši priaznivci a pútnici. Na účte kaplnky zázračného prameňa je dnešným dňom 11 301 €.

Všetkým Vám šľachetným darcom zo srdca. Práce začneme už tento rok. Najprv pripravíme kaplnku na proces odvlhčenia muriva a hneď na to začneme pracovat na odbere vody a úprave okolia. Pán Vám odplať Vašu dobrotu! A prosíme o ďalšiu podporu. O všetkom budeme dopodrobna informovať.

Sledujte náš transparentný účet.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*