Liturgický kalendár:
Dnes končí vianočné obdobie
Budúca nedeľa je 2. cezročná nedeľa
Úmysly sv. omší:      

Nedeľa
 Krstu Pána
09. 01. 2021 08,00
09,30
11,00
18,30
Za dary DS pre Milana
Za zdravie a BP pre Juraja
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za život a lásku Amislavy a Andreja
Pondelok 10. 01. 2021 08,00
18,00
Za zdravie a BP pre Michaelku
Za obrátenie, zdravie a BP pre Petra
Utorok 11. 01. 2021 08,00
18,00
Za zdravie a BP pre Ľubicu s rodinou
Za  uzdravenie a dary DS pre dcéru
Streda 12. 01. 2021 08,00
18,00
Za rodinu – na úmysel
Za zdravie a BP pre Emíliu – 80. narodeniny
Štvrtok 13. 01. 2021 08,00
18,00
Poďakovanie za milosti a dobrodenia
Za +Martinu – výročná
Piatok 14. 01. 2021 08,00
18,00
Za BP a dary DS pre Štefana
Za duše v očistci
Sobota 15. 01. 2021 08,00
18,00
Za +rodičov Františka, Máriu, syna Valenta, Františka, dcéru Katarínu a na poďakovanie
Za +Rudolfa a Alžbetu
2. cezročná nedeľa 16. 01. 2021 08,00
09,30
11,00
18,30
Za +Františka a Agnešu, Stanislava a Helenu
Za zdravie, BP a potrebné milosti pre Alžbetu
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +sr. Annu, Antóniu a Teodora
  • Vo štvrtokpozývame na adoráciu Gethsemani
  • Od nového roka budeme každý posledný deň v mesiaci slúžiť sv. omšu za pokoj vo svete a v našich rodinách. Prosíme zapojte sa do modlitieb na tento úmysel.
  • Vo štvrtok 06. 01. na slávnosť Zjavenia Pána, sme požehnali vodu, kriedu a kadidlo, ktoré si môžete v kostole vziať, milodary, ktoré dáte pri tejto príležitosti sa použijú na opravy kláštora. Ďakujeme za vašu obetavosť a podporu.
  • Dnes slávime Krst Krista Pána, po homílii na každej sv. omši si obnovíme krstný sľub.
  • Zároveň sa končí Vianočné obdobie. Vianočnú výzdobu, tak ako je u nás zvykom, ponecháme do februára 2022
  • Od pondelka 10. januára začneme prípravu na prvé sväté prijímanie. Prosíme rodičov a deti, ktoré sa budú pripravovať a nie sú z našej farnosti aby prišli v pondelok 10. januára o 19,00 hod. na faru.
  • Automat pri vchode do baziliky obsahuje požehnanú vodu.
  • Ďakujeme všetkým čo prišli upratovať baziliku.
  • Počet účastníkov v našom kostole nemôže presiahnuť 46 osôb.
  • Všetci účastníci bohoslužieb sú povinní preukázať sa potvrdením o očkovaní alebo o prekonaní Codiv-19. Nezaočkovaní budú majú možnosť prijať sväté prijímanie na omšiach pred kostolom. Ohľadom sviatosti zmierenia je pre nich potrebné dopredu sa dohodnúť s niektorým z pátrov.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*