Liturgický kalendár:

  • V piatok je spomienka sv.  Alžbety Uhorskej, rehoľníčky.
  • V sobotu je spomienka Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov.
  • Budúca nedeľa je 33. v Cezročnom období.

Úmysly sv. omší:

Sobota 2017-11-11 18:00 Za zdravie a BP pre Martina
XXXII Nedeľa v cezročnom období 2017-11-12 8:00 Za zdravie a BP pre Janu
9:30 Za nenarodené deti Luciu a Martina
11:00 Za pútnikov a farníkov
18:30 Za dožitých 70 rokov života a Božie požehnanie pre celu rodinu
Pondelok 2017-11-13 8:00 Za + Alojza Lanika za starých rodičov Kotvaňových
18:00 Za + diakona Pavla Kotvana
Utorok 2017-11-14 8:00 Za zdravie a BP v rodine Vladimíra Baláža
18:00 Za dožitých 92 rokov života, za zdravie a Božiu pomoc
Streda 2017-11-15 8:00 Za potrebné milostí pre Mariana
18:00 Poďakovanie za 15 rokov manželstva
Štvrtok 2017-11-16 8:00 Za BP pre Ingrid a Nelku
18:00 Za Božie požehnanie pre deti
Piatok 2017-11-17 8:00 O BP pre Zuzanu
18:00 Za + Júliusa, Paulinu a Alžbetinu
Sobota 2017-11-18 8:00 Za + Katarínu a Jána Zahradničkových a starých rodičov Alžbetu a Štefana
18:00 O BP a potrebne milostí pre Katarínu a Michala
XXXIII Nedeľa v cezročnom období 2017-11-19 8:00 Za + Alžbetu Petríkovú a rodinu
9:30 Za + Richarda Maroš
11:00 Za pútnikov a farníkov
18:30 Pri príležitosti dožitých 70 rokov života,  za zdravie a Božiu pomoc pre Štefániu

 

  • Každú nedeľu popoludní o 14.00 hod. sa modlíme sv. ruženec, 14.30 litánie, o 15.00 hod. korunku k Božiemu milosrdenstvu a po nej požehnanie so Sviatosťou oltárnou.
  • Dnes sa pri všetkých sv. omšiach koná tradičná dobročinná svätomartinská zbierka.
  • Buducu sobotu 18 novembra sa bude konať jesenná brigáda upratovania údolia od 9.00 hod. Pozývame všetkých. Prineste si pracovný nástroj a chuť do práce. Po práci pozývame na guláš.
  • Nasledujúci týždeň (12.-19. novembra) je Týždňom Cirkvi pre mládež. Pozývame mladých na celodiecézne podujatia (evanjelizačný program Godzone v piatok 17. novembra od 18:00 v bratislavskej Hant Aréne). Pri tejto príležitosti dávame všetkým mladým do pozornosti stránku mamnazor.sk, cez ktorú môžu vyjadriť svoje názory a reálne tak malou kvapkou prispieť ku celocirkevnej synode o mládeži, ktorá sa bude konať o rok v Ríme. Cirkev chce počúvať a váži si názor každého mladého človeka. Viac informácií je na plagáte na výveske.
  • V piatok 17. novembra 2017 sa o 9.00 hod. bude konať v Hoteli Klar v Liptovskom Mikuláši druhý ročník konferencie Etické a morálne aspekty povolania farmaceuta. Konferencia ponúka priestor pre odbornú formáciu lekárnikov v otázkach bioetiky, etiky a morálky.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*