Liturgický kalendár:

 • V pondelok je spomienka na sv. Košických mučeníkov.
 • V utorok je sviatok Narodenia Panny Márie, v našej Bazilike slávnosť.
 • V sobotu je začiatok výročnej púte – čítaj program na plagátiku.
 • Budúca nedeľa je Slávnosť Narodenia Panny Márie – výročná púť.

Úmysly sv. omší:

23. nedeľa cez rok 06. 09. 2020 08:00
09:30
11:00
18:30
Za +rodičov a brata Alexandra Straškových
Za + rodičov a st. rodičov z oboch strán
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov. 
Za +Angelu a Františka Liďákových
Pondelok 07. 08. 2020 08:0018:00 Za +rodičov, svokra a brataZa +rodičov Emila a Máriu Maškových
Utorok 08. 09. 2020 08:00
18:00
Za +rodičov a súrodencov Benkových
Za +Máriu Čičilovú (1. výročie)
Streda  09. 09. 2020 08:00
18:00
Za +Milana a rodičov Novákových
Za zdravie a BP a dar živej viery pre Milana
Štvrtok 10. 09.  2020 08:00
18:00
Za BP pre rodinu
Za +Máriu Polčíkovú
Piatok  11. 09. 2020 08:00
18:00
Za +brata Bernarda
Mládežnícky program a svätá omša
Sobota 12. 09. 2020 08:00 Výročná púť
24. nedeľa cez rok 13. 09. 2020 08:00
09:30
11:00
18:30
Za BP a milosti a dary DS pre Hanu
Na úmysel
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov. 
Za +rodičov a starých rodičov Rudolfa a Teréziu Smolinských

Ďalšie oznamy:

 • O 14,30 hod. sú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou.
 • Vo štvrtok po svätej omši pozývame na adoráciu a modlitby za kňazov a o 21.00 hod na Getsemanskú hodinku.
 • V sakristii sú dostupné knihy V zemi zvanej Tál a Rok s Tešiteľmi, ktoré si môžete zakúpiť. K dispozícii je aj Ikona Mariatálskej Matky
 • Od dnešnej nedele je režim nedeľných svätých omší ako zvyčajne teda: 8.00;  09.30;  11.00, 18.30 hod.
 • Prvé poprázdninové stretnutie pripravujúcich sa na prijaté sviatosti birmovania bude v utorok 8.9. o 19.00 hod. 
 • vzadu pri vchode do  Baziliky je vyložené nové číslo časopisu pre deti Rebrík 
 • mladi zo spoločenstva Údolie pozývajú v piatok 11.09 na prvú po prázdninách „Chvalovú Adoráciu“. Bude to zároveň Večer Milosrdenstva, možnosť spovede pred začiatkom púte.
 • Vincentská rodina na Slovensku plánuje v roku 2020 uskutočniť v poradí už 14. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu, ktorá získava finančné prostriedky na zmiernenie utrpenia hladujúcich a negramotných ľudí na misiách v zahraničí i na pomoc núdznym ľuďom na Slovensku. Zbierka prebieha od 1. mája 2020 do 30. apríla 2021. Hlavným príjmom zbierky je predaj medovníkových srdiečok na rôznych verejných priestranstvách. 
 • Pre mladých, ktorí túžia prehĺbiť svoju osobnú formáciu a slúžiť vo farnostiach a spoločenstvách, sa v októbri otvára 12. ročník Bratislavskej animátorskej školy. Viac informácií o obsahu a priebehu BAŠky, ako aj o spôsobe prihlásenia je na stránke mladezba.sk. Pozývame mladých zatiahnuť na hlbinu a kvalitnou osobnou formáciou sa pripraviť na službu v Cirkvi aj vo svete.
 • Organizácie Za ochranu života v spolupráci s Národným pochodom za život pozývajú veriacich na verejné zhromaždenie s názvom Krok za život, ktoré sa bude konať vo štvrtok 17. septembra 2020 o 16.30 hod. pred budovou Národnej rady SR v Bratislave. Zhromaždením si pripomenieme výročie Národného pochodu za život a zároveň vyjadríme podporu pre ďalšie návrhy na ochranu života, ktoré sú predložené v parlamente, keďže dôležitou požiadavkou Národných pochodov za život je zlepšenie ochrany života nenarodených detí. Všetci sú srdečne pozvaní.

Upratovanie vo farnosti:

číslo skupiny Dátum Mená priezviská
I. 04.09. 2020 Elena Čiljaková
02.10. 2020 Ľubica Kossaczká
Alena Hívešová
Eva Steindlová
II. 11. 09. 2020 Darina Juríčková
09. 10. 2020 Mária Benčeková
Petra Jánošová
Anna Kotúčová + deti
III. 18.09; 16. 10. Ondrej Štefek + ?
2020 Broňa Kaderová, Monika Hároníková, Kadera + deti
IV. 26.09.; 24.10; Soňa Lehotská
31. 10. 2020 Andrej Lehotský

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*