Liturgický kalendár:

  • pondelok je spomienka sv. Pia, papeža.
  • V sobotu je spomienka Panny Márie Kraľovnej
  • Vo štvrtok sviatok sv. Bartolomeja, apoštola.

Úmysly sv. omší:

 

Sobota 2017-08-19 18:00 Za BP pre Štefana Gašparika
XX Nedeľa v cezročnom období 2017-08-20 8:00 Za +Rudolfa Bieloviča a rodičov y oboch stran
11:00 Za putnikov a Farnikov
19:00 Za BP pre manželov k 40 vyročiu sobaša
Pondelok  spomienka sv. Pia X, pápeža 2017-08-21 8:00 Za +Emila Lučanskeho o pokoj jeho duše
18:00 za BP pre rodinu Michala, Sylvi, Alžbety a Magdaleny
Utorok spomienka Panny Márie Kraľovnej 2017-08-22 8:00 Za + Margitu a Adolfa Mikovi
18:00 Za + Antoniu Turaňsku a manžela Jozefa
Streda 2017-08-23 8:00 Za BP a pomoc Božu pre Lenku, Danielu a krstne deti
18:00 Za dar viery pre manžela Martina
Štvrtok sviatok sv. Bartolomeja, apoštola 2017-08-24 8:00 Za BP a dary Ducha sv pre sestru Evu
18:00 Za + Rušta Ružička
Piatok 2017-08-25 8:00 Za BP a darz Ducha sv pre sestru Ivonu
18:00 Za + Štefaniu a Dominika Besedičovych a rodičov z oboch stran
Sobota 2017-08-26 8:00 Za + Emila
18:00 Za + rodičov Zalesňakovych a brata Martina
XXI Nedeľa v cezročnom období 2017-08-27 8:00 Za +Jozefa  a zomrelych z rodiny Chalipkovych
11:00 Za putnikov a farnikov
19:00 Za + Stanislava a Mariu Matulovych
  • Každú nedeľu popoludní o 14.00 hod. sa modlíme sv. ruženec, 14.30 litánie, o 15.00 hod. korunka k Božiemu milosrdenstvu, po nej požehnanie so Sviatosťou oltárnou.  Večer  o 18.30 sa modlíme vešpery.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*