Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka na sv. Ireneja z Lyonu, biskupa a učiteľa Cirkvi,
V stredu je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok.
V sobotu je sviatok Návštevy Preblahoslavenej Panny Márie.
Budúca nedeľa je 14. cez rok
Úmysly sv. omší:      

13. nedeľa cez rok 26. 06. 2021 08,00
09,30
11,00
18,30
Za +rodičov a brata Straškových
Za +Annu a Ľudovíta
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +Eriku
Pondelok 27. 06. 2021 08,00
18,00
Za BP a požehnanie pre rodinu Mezeyovú
Za zdravie a BP pre Martina
Utorok 28. 07. 2021 08,00   
18,00
Za +kňazov a za BP dary DS a zdravie pre ostatných kňazov
Za +zdravie a BP a dary DS pre Helenku Ferraj
Streda 29. 06. 2021 08,00
18,00
Za +rodičov a súrodencov Petríkových
Za BP pre rodinu Mezeyovú
Štvrtok 30. 06. 2021 08,00
18,00
Za +Georgiu Horvátovú
Za pokoj vo svete a v rodinách
Piatok 01. 07. 2021 08,00
18,00
Za +kňazov a za BP dary DS a zdravie pre ostatných kňazov
Za zdravie duševné a telesné pre Paľka
Sobota 02. 07. 2021 08,00
18,00
Za +kňazov a za BP dary DS a zdravie pre ostatných kňazov
Za zdravie a BP a potrebné milosti pre Tomáška a Dominika
14. nedeľa cez rok 03. 07. 2021 08,00
09,30
11,00
19,00
Za +Jozefa a Annu
Sv. omša nebude
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +rodinu Tarabovú
  • Dnes popoludní o 14, 30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so Sviatosťou oltárnou.
  • Ďakujeme všetkým, čo v piatok upratovali baziliku.
  • Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali a pomáhali pri príprave a realizácii festivalu rodín v Marianke ktorý sa konal včera, v sobotu 25. 06. 2022.·
  • Vo štvrtok je posledný deň mesiaca, pozývame Vás na sv. omšu večer o 18. 00 hod na úmysel za pokoj a mier v rodinách a vo svete, po sv. omši sa na tento úmysel pomodlíme korunku k Božiemu milosrdenstvu pred vyloženou sviatosťou oltárnou.
  • V piatok je prvý piatok, spovedáme pred sv. omšami, po piatkovej večernej sv. omši bude pobožnosť.·
  • V sobotu vás pozývame na pravidelnú Fatimskú sobotu. Začiatok programu tentokrát výnimočne o 15,30 hod.
  • Od 3. júla sa mení nedeľný program sv. omší na prázdninový. To znamená že sv. omša 9,30 nebude a večerné sv. omše budú až do začiatku školského roka bývať o 19,00 hod.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*