Liturgický kalendár
V piatok je spomienka na sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka
V sobotu je spomienka na sv. Juraja, mučeníka
4. veľkonočná nedeľa.
Úmysly sv. omší 

 
3. veľkonočná nedeľa
 
18. 04. 2021
 
1.
2.
3.
4.
 
 
Za +Júliusa a Magdalénu
Za +Helenu (15)
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +z rodu
Pondelok 19. 04. 2021 8,00
18,00
Za +Helenu (16)
Za dary DS a  milosti pre Lilianku – výročie krstu
Utorok 20. 04. 2021 8,00
18,00
Za +Helenu (17)
Za dary DS a  milosti pre Miroslava – výročie krstu
Streda 21. 04. 2021 8,00
18,00
Za +Helenu (18)
1.     Za +Štefana Zlocha
2.     Poďakovanie za 20 rokov šťastného manželstva
Štvrtok 22. 04. 2021 7,00
18,00
Za +Helenu  (19)
Za BP pre Annu
 
Piatok 23. 04. 2021 8,00
18,00
Za +Helenu (20)
Za BP a zdravie a horlivosť vo viere pre Bohu známu rodinu
Sobota 24. 04. 2021 8,00
18,00
.
1.     Za +Helenu (21)
2.     Za +Juraja a rodičov
Za BP pre Juraja
4. veľkonočná nedeľa 25. 04. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
 
Za +Helenu (22)
Za milosť dobrého sprevádzania pre rodinu
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za Marcelu a Jozefa
 
  • Dnešnou nedeľou sa začína týždeň modlitieb za duchovné povolania a na budúcu nedeľu je zbierka na seminár, všetkým šľachetným darcom Pán Boh odmeň.
  • Pri vstupe do kostola je potrebné si dezinfikovať ruky.
  • Všetci účastníci bohoslužieb sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty FFP2 respirátorom.
  • Sväté prijímanie sa na základe reskriptu KBS podáva do rúk – je to príkaz.
  • Kapacita nášho kostola je 37 ľudí. Deti do 10 rokov sa do tohoto počtu nerátajú.
  • Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Je na nás, aby sme tieto pravidlá, ktoré samozrejme nebudú bez ťažkostí, využili na dobré.
  • Vo štvrtok adorácia Getsemani bude hneď po sv. omši. Vo štvrtok bude výnimočne sv. omša o 7.00 hod. Pozývame na krátku adoráciu vždy pol hodinu pred sv. omšou.
  • Ak Pán dá tak 8. mája tohto roku bude v našej farnosti Sviatosti birmovania. Prosíme birmovancov, ktorí chcú pristúpiť aby sa prihlásili pátrovi Faustínovi alebo P. Chryzostomovi.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*