Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na sv. Teréziu z Lisieux, pannu a učiteľku Cirkvi.
V utorok je spomienka na sv. Anjelov strážcov.
Vo štvrtok spomienka na sv. Františka z Assisi.
Budúca nedeľa je 27. cez rok

Úmysly sv. omší:

25. nedeľa cez rok 30.09. 2018 8:00 Za +st. rod. Hermanových, syna Petra a vnučku Silviu
9:30 Za BP pre manželov
2. za +Václava a Klaudiu Valuškových
11:00

18:30

Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
2. poďakovanie za 50 rokov života (Anna Mária Jarina)
Za obrátenie
 
Pondelok
 
01. 10. 2018
 
08:00
 
Za požehnaie pre Ivanku
18:00 Za živých a zosnulých členov rodiny Domonkošovej
Utorok 02. 10. 2018 08:00 Za dar dieťaťa pre Lenku
18:00 Za zdravie a BP pre syna Petra a nevestu Saskiu a vnučku Viktóriu Sokolových
Streda 03. 10. 2018 8:00 Za BP a pomoc Panny Márie pre Moniku
18:00 Za BP a potrebné milosti pre Moniku a Rastislava
Štvrtok 04. 10.  2018 08:00 Za zdravie a BP pre rodinu Malecovú
18:00 ZaBP a potrebné milosti pre rodinu
Piatok 05. 10. 2018 08:00 Za BP a potrebné milosti
18:00 Za +Otokar Tóth a jeho manželka
Sobota 06. 10. 2018 08:00 Za +Martina
18:00 Za +starých rodičov Zálesňákových
25. nedeľa cez rok 07.10. 2018 8:00 Za +manžela Rudolfa
9:30 Za +prastarých rodičov Šalamúna a Štefániu
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP a milosti pre manžela Augustína a rodičov z oboch strán

– Popoludní o 14,30 budú, litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu s požehnaním so sviatosťou oltárnou.
– Každý štvrtok o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
– Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká.
– V sakristii si môžete zakúpiť peknú ikonu Panny Márie z Marianky, kúpou tejto ikony podporíte bazilika pútnické miesto
– Tento týždeň je prvý piatok, spovedáme pred svätými omšami.
-V sobotu je púť Maďarov, svätá omša pri Lurdskej Jaskyni začne o 10, 30 hod., celebruje o. biskup Jozef Haľko.
-V sobotu je pravidelná mesačná púť, začiatok programu o 15,00 hod.
– ceterum autem …

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*