Liturgický kalendár
V utorok je sviatok na sv. Bartolomeja, apoštola.
V stredu je spomienka na sv. Ľudovíta Kapeta, kráľa.
V piatok je spomienka na sv. Moniku, matku sv. Augustína
V sobotu je spomienka na sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Budúca nedeľa  je 22. nedeľa
Úmysly sv. omší:       

21. Nedeľa cez rok 22. 08. 2021 8,00
9,30
11,00
19,00
 
Za BP a potrebné milosti pre celú rodinu
Omše v čase prázdnin nie sú
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za krstných rodičov a ich rodiny
Pondelok 23. 08. 2021 8,00
18,00
Za BP pre jubilantku Moniku a jej rodinu
Za BP a poďakovanie za 70 rokov života
Utorok 24. 08. 2021 8,00
18,00
Poďakovanie za krst Slávky
Za BP pre Dorotku
Streda 25. 08. 2021 8,00
18,00
Za zdravie a BP pre Jozefa
Za BP pre Janu
Štvrtok 26. 08. 2021 8,00
18,00
Za +Emila
Za zdravie a BP pre rodinu Veroniky
Piatok 27. 08. 2021 8,00
18,00
Za BP pre Zuzanu
Poďakovanie Panne Márii za pomoc v práci
Sobota 29. 08. 2021 8,00
18,00
Za BP, ochranu a zdravie pre Martinka
Za BP, dary DS a milosti pre Lukáška – výr. krstu
22. Nedeľa cez rok 22. 08. 2021 8,00
9,30
11,00
19,00
 
Za +Richarda a Bernardínu Marošových
Omše v čase prázdnin nie sú
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +Kazimierza Korpowska
  • Adoračná kaplnka je otvorená vždy od pondelka do soboty medzi 15,00 – 18,00 hod. Prosíme ešte aby ste venovali hodinu svojho času a prišli sa zapísať na konkrétnu hodinu adorácie
  • Adorácia Gethsemani vždy vo štvrtok o 21,00 hod. v bazilike
  • Pozývame chlapcov spoločne s ich oteckami k službe miništrovania v našej bazilike.
  • Ďakujeme všetkým čo v piatok upratali baziliku.
  • Ponúkame kalendár na rok 2022 kúpou kalendára podporíte naše pútnické miesto, cena kalendára je 4 eurá.
  • Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do služby dobrovoľníka počas návštevy Svätého otca v Šaštíne, 15. septembra 2021. Predregistrácia dobrovoľníkov prebieha na webovej adrese abuba.sk. Ďakujeme, že ste ochotní prispieť k dôstojnému a bezpečnému priebehu Národnej púte s pápežom Františkom.
  • V spolupráci so sestrami Tešiteľkami sme vytvorili Tešiteľskú krížovú cestu, dostupná je v sakristii za 6 EUR.
  • Na návštevu sv. otca sa môžete zaregistrovať na stránke navstevapapeza.sk .
  • Tohtoročná výročná púť bude v termíne od 3. 9. – 5. 9. 2021 podrobný program bude na výveske a na plagátoch, srdečne Vás pozývame všetkých.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*