Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy
Budúca nedeľa je 15. cezročná

14. cezročná nedeľa 07. 07. 2024  
08,00
09,30
11,00
19,00
Poďakovanie za dar krstu a prosba o BP a milosti pre Andrejku
SV. OMŠA NEBUDE
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP v chorobe pre Romana a Máriu, Agnesu a Dušana
Pondelok 08. 07. 2024 08,00
18,00
Za uzdravenie Emila
Za BP a ochranu pre deti na skautskom tábore
Utorok 09. 07. 2024 08,00
18,00
Za BP pre Zdenku s rodinou
Za +Pavla a Bianku
Streda  10. 07. 2024 08,00
18,00
Za +Pavla a Vladimíra
Za +Janu
Štvrtok 11. 07. 2024 08,00
18,00
Za BP, obrátenie, dary DS a potrebné milosti pre Sofinku
Za +rodičov Máriu a Emila Maškových
Piatok 12. 07. 2024  
08,00
18.00
Za zdravie a BP pre Romanku
Za+ Jozefa
Sobota 13. 07. 2024 08,00
18,00
Za +Rudolfa Bieloviča a rodičov z oboch strán
Za +rodičov Bednárových a bratov
14. cezročná nedeľa 14. 07. 2024  
08,00
09,30
11,00
19,00
Za BP a ochranu pre celú rodinu
SV. OMŠA NEBUDE
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Juraja a Jolanu Palkových, Máriu a Štefana Božkových
  • Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  • Cez prázdniny pozývame vás na modlitbu do Kaplnky Adorácie: v sobotu od 9.oo do 17.55 hod. a v nedeľu od 12.oo do 18.30 hod.
  • Aj tento rok organizujeme spolu s animátormi v dňoch 22-26.07 “prázdniny s Ježišom” pre deti v našom Pútnickom dome. Keď by niekto s Vás chcel tu akciu podporiť finančné, budeme vďační. Milodary môžete priniesť do sakristie alebo poslať na jeden s našich farských účtov s poznámkou “na tábor“ Ďakujeme.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*