Liturgický kalendár: 
V utorok je sviatok Návštevy preblahoslavenej Panny Márie. 
V stredu je sviatok svätého Tomáša, apoštola.
V piatok je slávnosť svätých Cyrila, mnícha, a Metoda, biskupa, slovenských vierozvestov.
Budúca nedeľa je 14. cezročná.

13. cezročná nedeľa   30. 06. 2024   
08,00 
09,30
11,00 
18,30 
 
Za +otca Jozefa a matku Annu a svokra Antona 
Za +Georgínu Horváthovú 
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov 
Za pokoj vo svete a v našich rodinách 
Pondelok  01. 07. 2024  08,00 
18,00 
Za dar viery a ochranu pre Dianu 
Za+rodičov Javorských a starých rodičov 
Utorok  02. 07. 2024  08,00
18,00 
Za BP a zdravie pre Martu Šindlerovú a za +Máriu Kučerekovú 
Za +Františka Ficeka 
Streda  
 
03 07. 2024  08,00
18,00 
Za BP pre rodinu Ferkovú 
Za +Vincentky 
Štvrtok  04. 07. 2024  08,00
18,00 
Za kňazské a rehoľné povolania 
Poďakovanie za 90 rokov života a za zdravie a BP pre Helenu 
Piatok  05. 07. 2024   
08,00 
18.00 
 
Poďakovanie za dar života pre Miu 
V duchu vynáhrady BSJ 
Sobota 
 
06. 07. 2024  08,00
18,00 
Za +rodičov Františka a Máriu Bertovičových 
Za blahorečenie P. Jozefa Litomiského 
14. cezročná nedeľa  
 
07. 07. 2024   
08,00 
09,30
11,00 
19,00 
 
Poďakovanie za dar krstu a prosba o BP a milosti pre Andrejku 
SV. OMŠA NEBUDE 
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov 
Za BP v chorobe pre Romana a Máriu, Agnesu a Dušana 
  • Dnes na večernej omši sa budeme modliť za pokoj vo svete a v našich rodinách. 
  • Od budúcej nedele dochádza k zmene času nedeľných omší. Pozývame vás o 8:00, 11:00 a 19:00. Svätá omša o 9.30 nebude. 
  • V tomto týždni je prvý štvrtok – modlíme sa za duchovné povolania; prvý piatok, spovedáme pred sv. omšami: prvá sobota, Fatimskú pobožnosť začíname o 15.00 hod. 
  • V piatok Vás pozývame do našej baziliky na omše ku cti sv. Cyrila a Metoda. Sväté omše v našej bazilike budú o 8.00, 11.00 a 18.30 hod. <
  • Cez prázdniny sa mení harmonogram otvárania Kaplnky adorácie. Na modlitbu pozývame v sobotu od 9.oo do 17.55 hod. a v nedeľu od 12.oo do 18.30 hod. V ostatné dni bude kaplnka zatvorená. Z dôvodu tejto zmeny nebude v našej bazilike pobožnosti o 14:30 hod. V tomto čase vás pozývame na stretnutie s Eucharistickým Kristom. 
  • Na budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Pán Boh zaplať za vaše milodary. 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*