Liturgický kalendár: 
V pondelok je slávnosť Narodenia svätého Jána Krstiteľa, 
V piatok je spomienka na sv. Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, mučeníka, 
V sobotu je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov, je to prikázaný sviatok
Budúca nedeľa je 13. cezročná 

12. cezročná nedeľa   23. 06. 2024   
08,00 
09,30
11,00 
18,30 
 
Za BP a dary DS pre Samka 
Za živú vieru, Božie požehnanie, lásku pre Zuzanu 
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov/Za BP pre manž. Anitu a Petra 
Za BP a milosti pre Marcela a Katku 
Pondelok  24. 06. 2024  08,00 
18,00 
Za BP a porozumenie v Máriinej rodine 
Za BP a zdravie pre Dušana a poďakovanie za dožitých 70 rokov 
Utorok  25. 06. 2024  08,00
18,00 
Za BP a milosti pre rodinu a poďakovanie za ochranu 
Za BP a dary DS pre Daniela a Sofiu 
Streda  
 
26. 06. 2024  08,00
18,00 
Za +Annu a Ľudovíta 
Za + z rodiny Turčanovej a Slovákovej 
Štvrtok  27. 06. 2024  08,00
18,00 
Za BP pri maturitách pre Gabrielu 
Za BP a zdravie pre Andreja a Annu 
Piatok  28. 06. 2024   
08,00 
18.00 
 
Za BP a uzdravenie Tomáša 
Za zdravie a BP dary DS pre Helenku 
Sobota 
 
29. 06. 2024  08,00
18,00 
Za posilnenie vo viere pre syna Tomáša 
Na +rodičov Jolanu a Vojtecha a sestru Soňu 
13. cezročná nedeľa  
 
30. 06. 2024   
08,00 
09,30
11,00 
18,30 
 
Za +otca Jozefa a matku Annu a svokra Antona 
Za +Georgínu Horváthovú 
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov 
Za pokoj vo svete a v našich rodinách 
  • V stredu o 18.oo hodine oslávia naši bratia zo Zlatých Moraviec 75. Výročie posvätenia kostola. Slávnostnej Eucharistii bude predsedať otec biskup Viliam Judák. Ak máte čas zapojiť sa do spoločnej oslavy, srdečne Vás pozývame. 
  • Ponúkame vám nový tešitelsky Kalendár na Rok 2025. Môžete si ho zakúpiť v cene 7 Eur v sakristii našej Baziliky a pri vchode do kostola. 
  • Aj tento rok organizujeme spolu s animátormi v dňoch 22-26.07 “prázdniny s Ježišom” pre deti v našom Pútnickom dome. Keď by niekto s Vás chcel tu akciu podporiť finančné, budeme vďační. Milodary môžete priniesť do sakristie alebo poslať na jeden s našich farských účtov s poznámkou “na tábor“ Ďakujeme. 
  • Univerzitné centrum DOWINA poskytuje ubytovanie pre vysokoškolákov v katolíckom prostredí. Študenti sa môžu o živote Univerzitného centra dozvedieť viac na sociálnych sieťach alebo na jej webovej stránke https://dowina.org , kde je možné súčasne podať žiadosť o ubytovanie. O duchovnú správu DOWINY sa stará prelatúra Opus Dei. 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*