Liturgický kalendár: 

V pondelok je spomienka na sv. Brata Alberta Chmielovského, patróna našej Kongregácie, 
V piatok je spomienka na sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka,  
Budúca nedeľa je 12. cezročná 

11. cezročná nedeľa  
 
16. 06. 2024   
08,00 
09,30
11,00 
18,30 
 
Za BP pre Marka 
Za BP a zdravie pre Dominika 
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov 
Za BP a milosti pre Marcela a Katku 
Pondelok  17. 06. 2024  08,00 
18,00 
Za +deda Jana 
Za +Karin 
Utorok  18. 06. 2024  08,00
18,00 
Za BP pre Štefana s rodinoou 
Za BP a ochranu PM pre Valiku a Tomáša 
Streda  
 
19. 06. 2024  08,00
18,00 
Za +Milana a Gizelu 
Za potrebné milosti pre Jozefa 
Štvrtok  20. 06. 2024  08,00
18,00 
Za BP a ochranu pre počaté dieťa 
Za +rodičov Juricových 
Piatok  21. 06. 2024  08,00 
18.00 
 
Za +rodičov Antona a Jozefínu a syna Vojtecha Novákových 
Za zdravie a BP pre Miriam, Nikoletu a Nataliu 
Sobota 
 
22. 06. 2024  08,00
18,00 
Za +Magdalénu a Antona 
Na príhovor sv. Rity za všetky predložené úmysly 
12. cezročná nedeľa  
 
23. 06. 2024   
08,00 
09,30
11,00 
18,30 
 
Za BP a dary DS pre Samka 
Za živú vieru, Božie požehnanie, lásku pre Zuzanu 
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov/Za BP pre manž. Anitu a Petra 
Za BP a milosti pre Marcela a Katku 
  • Ďakujeme všetkým, ktorí sa svojou prácou, obetavosťou a predovšetkým srdcom podieľali na príprave nášho druhého farského pikniku. Bol to radostný čas vzájomného spoznávania, ale predovšetkým budovania vzájomných vzťahov, ktoré robia z našej farnosti domov, kde si každý nájde miesto pre seba.  
  • V sobotu vás pozývame na večernú omšu ku cti svätej Rity. Pri jej soche sú umiestnené obrázky, kde môžete napísať svoje úmysly, ktoré budeme zbierať do košíka počas omše. Po svätom prijímaní sa v modlitbe zveríme svätej Rite. 
  • Ponúkame vám nový tešiteľský kalendár na Rok 2025. Môžete si ho zakúpiť za 7 eur v sakristii našej Baziliky a pri vchode do kostola 
  • Aj tento rok organizujeme spolu s animátormi v dňoch 22-26.07 „prázdniny s Ježišom” pre deti v našom Pútnickom dome. Keď by niekto s Vás chcel tu akciu podporiť finančné, budeme vďační. Milodary môžete priniesť do sakristie alebo poslať na jeden z našich farských účtov s poznámkou “na tábor”. Ďakujeme. 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*