Liturgický kalendár
Budúca nedeľa je 2. pôstna
Úmysly sv. omší:

1.  Pôstna nedeľa 21. 02. 2021 1.
2
3.
4.
Za +rodičov, st. rodičov a prarodičov z oboch strán
Poďakovanie za 50 r. Života a 25 rokov manželstva
za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +Ondreja Kosibu
 
Pondelok
 
22. 02. 2021
1. 
2.
Za uzdravenie rodu za Sylviu, Adama, Adriánu, Mateja
Za +rodičov Alojza a Veroniku
23. 02. 2021 1.
2.
Za obrátenie Jána
Za BP pre Petra
Streda 24. 02. 2021 1.
2.
Za BP pre Ondreja
Za +st. rodičov Alojziu a Petra, Antóniu a Ondreja
Štvrtok 25. 02. 2021 1.
2.
Za +Vojtecha
Za manžela
Piatok 26. 02. 2021 1.
2.
Za oslobodenie Mareka
Za BP a zdravie pre rodinu Tatianu
Sobota 27. 02. 2021 1.
2.
Za oslobodenie Mareka
Za +mamu Annu
2.  Pôstna nedeľa 28. 02. 2021 1.
2.
3.
4.
Za oslobodenie Mareka
Za +Ferka Javorského
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +Margitu
  • V týchto ťažkých dňoch sme srdcom s Vami našimi veriacimi.
  • omše streemujeme o 18,00 hod. cez týždeň a v nedele a sviatky 9,30
  • Kostol je otvorený pre samostatnú modlitbu od 9,00 hod. do 17,00 hod. cez týždeň a o 11,00 do 17, 00 hod. v nedeľu.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*