Liturgický kalendár:
V pondelok ja spomienka na sv. Františka Xaverského, kňaza
Vo štvrtok je spomienka na sv. Mikuláša Myrlícijskéhoarcibiskupa
V Piatok je spomienka na sv. Ambróza, biskupaa učiteľa Cirkvi
V sobotu je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, prikázaný sviatok
Budúcu nedeľa je Druhá adventná
Úmysly sv. omší:

1.adventná nedeľa 02 .12. 2018 8:00 Za +starých rodičov Slováčkových
9:30 Za +rodičov Hrdinových (10.Výr.)
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +sestru Jarku
 
Pondelok
 
03.12. 2018
 
08:00
 
Za +rodinu Večerovú
18:00 Za +Augustína a Anastáziu Zlochových
Utorok 04. 12. 2018 08:00 Za  + rodičov a súrodencov Sedláčkových
18:00 Za ku cti Ducha Svätého
Streda 05. 12. 2018 8:00 Za +Rudolfa Hlavenku, príbuzných a predkov
18:00 Za +Jozefa a Jozefínu Maderových, st. rod. Františka a Jozefa Ivánkových
Štvrtok 06. 12.  2018 08:00 Za BP pre Jozefa
18:00 Za +otca Jána
Piatok 07. 12. 2018 08:00 +Albína, Rudolfa, Vincenta
18:00 Za +Danku Müllerovú, Tatianu Miklánkovú
Sobota 08. 12. 2018 08:00 Za za BP a milosti do manželstva
18:00 Za +manžela, dcéru a syna
2.adventná nedeľa 09 .12. 2018 8:00 Za + rodičova ostatných z rodiny
9:30 Za +Máriu, Júliusa, Soňu a Ladislava
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +sestru Jarku

– Popoludní o 14,30 budú litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
– Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká.Vo štvrtok je tiež od 21, 00 – 22,00 hod. v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka
– Dnes po všetkých svätých omšiach zbierka na Katolícku charitu.
– V stredu 5. decembra 2018 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom lectio divna, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov „Vstaň, sestra, modlime sa“ (Tob 8, 4-8).
– V sobotu 8. decembra 2018 o 17.30 hod. bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť sv. omšu v Kostole sv. Jána z Marthy v Bratislave (Trojička) so zasvätením Bratislavy Panne Márii. Všetci sú srdečne pozvaní.
– V piatok je prvý piatok, príležitosť k sviatosti zmierenia pred svätými omšami.
– V piatok 07. 12. 2018, bude v bazilike adventná duchovná obnova s otcom Matúšom Marcinom.

Program je nasledovný:
15, 00: Korunka k BM a krížová cesta, 16,15: katechéza na tému Fatimská Panna Mária a zmierne pokánie, 17,00: adorácia s ružencom oslobodenia. 18,00: Sv. omša + zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, pos v. Omši akatist ku cti nepoškvrnenej Panny Márie, litánie k sv. Šarbelovi a pomazanie olejom, u o. Matúša si tiež za 1 euro môžete kúpiť brožúrku s textom akatistu.
– V sobotu na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie bude v bazilike v čase od 12,00 hod – 13,00 hod. hodina milosti.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*