Liturgický kalendár:
V pondelok je sviatok Panny Márie Matky Cirkvi
V utorok je spomienka na sv. Ritu s Cascie,rehoľníčku
Vo štvrtok je sviatok Nášho Pána Ježiša Krista najvyššieho a večného kňaza
V Piatok je spomienka na sv. Bédu Ctihodného
Budúcu nedeľu je slávnosť Najsvätejšej Trojice – tradičná púť

Úmysly sv. omší:

Zoslanie Ducha Svätého 20 .05. 2018 8:00 Za +Vladimíra  
9:30 Za za BP a dary Ducha Svätého pre rodiny
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP a potrebné milosti pre Stanislava pri príležitosti 60 narodenín
 
Pondelok
 
21.05. 2018
 
08:00
 
Za +rodičov Čárskych
18:00 Za +Máriu, Karola, Gizelu a Jozefa
Utorok 22. 05. 2018 08:00 Za uzdravenie tela i duše pre Máriu
18:00 K úcte Ducha Svätého
Streda 23. 05. 2018 8:00 Za dar viery pre Tomáša
18:00 Za +Emila a Milana
Štvrtok 24. 05.  2018 08:00 Za +Jána
18:00 Za za BP a milosti pre Elisu
Piatok 25. 05. 2018 08:00 Za životných partnerov pre deti
18:00 Za +manžela, syna, rodičov, sestru a švagra
Sobota 26. 05. 2018 08:00 Za +Emíliu a rodičov z oboch strán
18:00 Za +Tarzícia a Helenu
Najsvätejšej Trojice 27 .05. 2018 8:00 Za +manžela Rudolfa
9:30 Svätá omša nie je
11:00

18:30

Pontifikálna svätá omša otec arcibiskup Stanislav Zvolenský, Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP a milosti pre mladomanželov Jána a Marianu

– Popoludní o 14,00 bude ruženec, litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
– Každý štvrtok o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
– V sakristii si môžete zakúpiť peknú ikonu Panny Márie z Marianky, kúpou tejto ikony podporíte bazilikua pútnické miesto.
– Každý štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká.
– Počas celého mesiaca mája sa na začiatku večerných omší budeme modliť Loretánske litánie
– V nedeľu 27. Mája 2018 pozývame všetkých na tradičnú Trojičnú púť. Svätú omšu o 11, 00 hod bude sláviť otc arcibiskup Stanislav Zvolenský a požehná priestory obnovenej Lurdskej jaskyne.
– Ďakujeme mužskému speváckemu zboru baziliky za sprevádzanie svätej omše v piatok 18. Mája na konci jubilejného roku.
-V pondelok 21. 05 o 17, 00 hod. bude voda vo Svätej studni odstavená z dôvodu rekonštrukčných prác. Voda bude nedostupná do štvrtka 24. 05 2018.
-V nedeľu 3. júna 2018 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť Božieho tela pozostávajúca zo svätej omše na Primaciálnom námestí začínajúcej o 10.30 hod. a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička) na Župnom námestí. Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti.

1 komentár, RSS

 • Mária Mravíková

  says on:
  jún 3, 2018 o 8:46 am

  +!
  Páter Marek, prijmi môj pozdrav touto cestou… Za reláciu 16.5.2018 s p. Tymotejom v TV Lux o Marianke… Tvoje encyklopedické poznanie histórie i súčasnosti bolo tu príležitosťou oživiť spomienky na Moju Marianku a bratov Tešitelov, ktorí mi boli oporou a zázemím priateľov i duchovným zároveň… Nosím ich v srdci s Vďakou…
  Požehnanie Božie pre všetky Tvoje dni
  Pozdravuje Mária Mravíková
  (bývalý Ordinariat – v celkom jeho prvých začiatkoch 2003-2004.)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*