Program na Svätý týždeň:

Zelený štvrtok 29.03.

 • Ráno sv. omša nebude
 • 9,30 Omša svätenie olejov s otcom arcibiskupom Stanislavom v katedrále sv,Martina v Bratislave.
 • 19,00 Sv. omša na pamiatku Pánovej večere.
 • 23,00 Getsemanská hodina v kostole. Adorácia celú noc

Veľký piatok 30.03.

 • 8,00 Posvätné čítanie a ranné chvály
 • 12,00 Pobožnosť Krížovej cesty s otcom biskupom Františkom Rábekom na Kalvárii
 • 17,00 Obrady Veľkého piatku
 • Po skončení obradov bude Eucharistia v Božom hrobe vyložená   na poklonu do polnoci

Biela sobota 31.03.

 • 8,00 Posvätné čítanie a ranné chvály a po nich bude v Božom hrobe vyložená Najsvätejšia sviatosť
 • 11,00 Posvätenie veľkonočných jedál
 • 18,30 Vešpery a ukončenie poklony v Božom hrobe
 • 19,30 Veľkonočná vigília

Veľkočná nedeľa 01.04.

 • 8,00   Svätá omša
 • 9,30    Svätá omša
 • 11,00  Svätá omša
 • 18,30  Svätá omša

 

 

 

 

 

 

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*