V predvečer liturgickej spomienky Lurdskej Panny Márie 10. februára 2018, sa v našej svätyni v Marianke, počas slávnostnej sv. omši, presne mesiac od zneuctenia sôch v Lurdskej jaskyni  vďaka úsiliu viacerých pútnikov a dobrodincov  a tiež vďaka úsiliu  o. Timoteja, administrátora  farnosti, uskutočnila vznešená udalosť požehnania nových sôch Najsvätejšej Panny Márie a sv. Bernardety, ktoré budú umiestnené v Lurdskej jaskyni.
Obrad viedol o. Michał Krysztofowicz, generálny predstavený Kongregácie bratov Tešiteľov, ktorý v homílii upozornil na bohaté aspekty toho dňa, keď práve pred piatimi rokmi Cirkev prežívala bolestnú skúsenosť s abdikáciou svätého Otca Benedikta XVI., po 26.-krát Cirkev oslavuje deň chorých, presne 10.februára uplynulo 160. rokov od prvého zjavenia Božej Matky v Lurdoch.
Okrem toho otec generál upozornil na to, čo pre nás veriacich ľudí prichádzajúcich sem ako aj návštevníkov Marianky je Marianka miestom modlitby: „Prvoradé poslanie Lurdskej jaskyne je, aby bola miestom stretnutia s Bohom v modlitbe a miestom služby bratom, predovšetkým pre prijatie chorých, chudobných a všetkých trpiacich. Na tomto mieste Mária prichádza k nám ako matka, ktorá je neustále k dispozícii svojim deťom v ich potrebách. Cez svetlo, vyžarujúce z jej tváre, presvitá milosrdenstvo Božie. Nechajme sa zasiahnuť jej pohľadom! Tento nám hovorí, že všetci sme Bohom milovaní a nikdy nie sme od neho opustení!”
Homíliu otec Michał ukončil slovami emeritného pápeža: „Máriino posolstvo je posolstvom nádeje pre všetkých mužov a ženy našej doby v ktorejkoľvek krajine. Na cestách nášho života, ktoré sú tak často tmavé, ona je svetlom nádeje, ktoré nás rozjasňuje a orientuje v našom putovaní. Ona prostredníctvom svojho „áno“, prostredníctvom veľkodušného darovania seba samej, otvorila Bohu brány nášho sveta a našich dejín.“

Foto: Lenka Solej

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*