Milí veriaci a pútnici!

V pôstnom období sme tu tiež pre Vás, aby mal každý možnosť hlbšie sa pripraviť na slávenie najdôležitejšieho sviatku kresťanstva – Veľkú noc. V bazilike počas pôstneho obdobia sa môžete zúčastniť na pobožnosti krížovej cesty.

  • Každý Piatok o 17, 30 hod.
  • Každú nedeľu o 14, 30 hod
  • Spovedáme pred svätými omšami
  • Každý štvrtok getsemanská hodinka pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou o 21, 00 hod.

O každej inej akcii alebo duchovnej obnove či príprave budeme včas informovať.

Posolstvo Sv. Otca k pôstnemu obdobiu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*