Nedeľa Vzkriesenia Pána 21. 04. 2019 8:00 Za BP pre celú rodinu
9:30 Za milosť zmierenia a odpustenia pre rodiny
11:00
18:30
Za farník=§ov, pútnikov a dobrodincov
Za +Jaroslavu a Igora
 
Pondelok
 
22. 04. 2018
 
08:00
11:00
Poďakovanie a prosba o požehnanie pre celú rodinu
Za +Štefana
18:00 Za BP pre rodinu Cidoríkovú, Lenorákovú, Koreňovú a Veselskú
Utorok 23. 04. 2018 08:00 Za dary DS pre rodinu
18:00 Za BP pre Annu a Jozefa a poďakovanie za dar života
Streda 24. 04. 2019 8:00 Za BP a zdravie pre Juraja
18:00 Za +matku Máriu Polčíkovú
Štvrtok 25. 04.  2019 08:00 Poďakovanie za 70 rokov života
18:00 Za +Pátra Augustína Kardoša
Piatok 26. 04. 2019 08:00 Za BP pre Andreja a Gabrielu
18:00 Ku cti Ducha Svätého
Sobota 27. 04. 2019 08:00
18:00
Za vieru, nádej a lásku pre rodinu
Za +Jozefa a Máriu
Nedeľa B. Milosrdenstva 28. 04. 2019 8:00 Za BP pre rodinu Milana a Tatiany
9:30 Za Božie Milosrdenstvo pre živých aj +členov rodiny
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP pre novomanželov

–  Popoludní o 14,30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou
–  Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď,Pán Ježiš Ťa čaká.
– Vo štvrtok  od 21, 00 – 22,00 hod. adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka nebude.
Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou
– V sakristii sú znova dostupné pekné ikony mariatálskej Madony, zo vzácneho materiálu, kúpou ikony podporíte pútnické miesto.
– Milí mladí priatelia – chalani a chlapci, mladí muži. Tí,  ktorí chodíte do našej baziliky medzi nás, alebo ste tu prví raz. Premýšľali ste niekedy nad duchovným povolaním? Ak áno, za skúsenosť nič nedáte, neváhajte osloviť otca Michala alebo brata diakona Faustína, sme otvorení každej návšteve, rozhovoru, každému záujmu o náš spôsob života, o tešiteľskú charizmu. Prídťe nás navštíviť, pozhovárať sa prípadne zakústiť možnosť pozrieť si ako vyzerá život Tešiteľa zblízka.
– Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva na 8. ročník kultúrno-akademického festivalu – Bratislavské Hanusove dni. Festival bude prebiehať od piatku 26. apríla do nasledujúceho piatku 3. mája v divadle Malá scéna na Dostojevského rade v Bratislave. Bratislavské Hanusove dni otvorí otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v piatok 26. apríla o 17.00 sv. omšou v Modrom kostole. Viac informácii a program celého festivalu možno nájsť na internetovej stránke www.bhd.sk.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*