Liturgický kalendár:
Vo štvrtok spomienka najsv. Meno Ježiš
Budúca nedeľa je 2. Nedeľa po narodení Pána – Zjavenie Pána
Úmysly sv. omší:

Sv. Rodiny Jozefa, Márie a Ježiša 30.12. 2018 8:00 Za +Jána Čajana
9:30 Za BP a milosti pre rodiny Jozefa, Michala, Milana a Miroslava
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP pre rodinu Petra a Lenky
 
Pondelok
 
31. 12. 2018
 
08:00
 
Sv. omša nie je
16:00 Ďakovná koncoročná Bohoslužba
Utorok 01. 01. 2018 08:00
09:30
11:00
Za BP a zdravie pre krstné deti
Sv.omša nie je
Za zdravie a BP pre krstných rodičov
18:30 Za +Jozefa
Streda 02. 01. 2019 8:00 Za +sestru Teréziu
18:00 Za +Máriu, Alojza a celú +rodinu
Štvrtok 03. 01.  2019 08:00 Za BP pre rodičov a celú rodinu
18:00 Za +Katarínu a Jozefa Markových a st. rod z oboch str.
Piatok 04. 01. 2019 08:00 Za BP a dar živej viery pre Michala
18:00 Za +manželov Máriu a Vladimíra Šimekových
Sobota 05. 01. 2019 08:00 Za BP a ochranu pre rodinu Kráľovičovú
18:00 Za zdravie a BP pre Milana
Zjavenie Pána 06.01. 2019 8:00 Za BP a milosti pre rodinu
9:30 Za +sestru Teréziu (OFM)
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP a potrebné milosti pre manželov Petra a Lenku

– Popoludní o 14,30 budú litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
– Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká. Vo štvrtok  o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
V pondelok 31. decembra 2018 bude o 16.00 hod. v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu s ďakovnou pobožnosťou na konci roka. Všetci sú srdečne pozvaní.
– Tiež pozývame všetkých veriacich na novoročnú svätú omšu v deň Slávnosti Panny Márie Bohorodičky v utorok 1. januára 2019 o 10.30 hod. ktorú bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.
– V piatok je prvý piatok, spovedáme pred sv. omšami.
– V sobotu je pravidelná mesačná púť, začiatok programu je o 14, 00 hod.
– Požehnávanie domov. Na požehnávanie domov sa prosím hláste v sakristii, zanechajte svoje meno adresu a telefónne číslo

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*