Liturgický kalendár:
Budúca nedeľa je nedeľa Božieho milosrdenstva

Úmysly sv. omší:

Nedeľa Božieho Milosrdenstva 05.04.2018 8:00 Za Božie milosti pre rodinu Milana a Tatiany
9:30 Za BP a milosti pre Kláru
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP a dary Ducha Svätého pre rodinu
 
Pondelok
 
06.04. 2018
 
08:00
 
Za kňaza Jaroslava za zdravie a BP a dary Ducha Svätého
18:00 Za BP pre Máriu
Utorok 07. 04. 2018 08:00 Za zdravie a BP pre krstných rodičov
18:00 Ku cti Ducha Svätého
Streda 08. 04. 2018 8:00 Za zdravie a BP pre krstné deti
18:00 Za zdravie a BP a milosti pre kolegov
Štvrtok 09.04. 2018 08:00 Poďakovanie za dožitých 50 rokov dcéry a 70 rokov mamy
18:00 Za BP a zdravie
Piatok 10.04. 2018 08:00 Za BP a potrebné milosti pre Petra
18:00 Za +brata Jozefa
Sobota 11.04.2018 08:00 Za +Viliama
18:00 Za BP a milosti pre Petra
Nedeľa Božieho Milosrdenstva 12.04.2018 8:00 Za Božie milosti pre  Milana a Tatiany
9:30 Za BP a zdravie pre syna Vincenta Cigánika
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Dušana a rodičov Annu a Vendelína

– Popoludní o 14,30 budú litánie, korunka k Božiemu milosrdenstvu a požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.
– Každý štvrtok o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
– Dnes po všetkých svätých omšiach bude farská ofera. Všetkým šľachetným darcom vopred Pán Boh odplať!
– Všetkým, čo sa akýmkoľvek spôsobom pričinili aby vysviacka nášho novodiakona prebehla dôstojne a krásne vyslovujeme veľké ďakujem a Pán Boh zaplať!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*