Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
V Piatok je spomienka na sv. Justína apologétu, mučeníka
Budúca nedeľa je deviata v cezročnom období

Úmysly sv. omší:

Najsvätejšej Trojice 27 .05. 2018 8:00 Za +manžela Rudolfa
9:30 Svätá omša nie je
11:00

18:30

Pontifikálna svätá omša otec arcibiskup Stanislav Zvolenský, Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP a milosti pre mladomanželov Jána a Marianu
 
Pondelok
 
28.05. 2018
 
08:00
 
Poďakovanie za uzdravenie – Božena
18:00 Za +Máriu, Karola, Gizelu a Jozefa
Utorok 29. 05. 2018 08:00 Za milosť obrátenia a dar živej viery pre syna Petra
18:00 Za +rodinu Frankovú, Valéria a Jozef
Streda 30. 05. 2018 8:00 Za zdravie pre mamu Máriu
18:00 Za +Jána Igondu
Štvrtok 31. 05.  2018 08:00 Za +Cyrila a Mariána
18:00 Za BP a milosti pre rodinu
Piatok 01. 06. 2018 08:00 Ku cti BSJ a dar živej viery v rodine
18:00 Za +brata a rodičov
Sobota 02. 06. 2018 08:00 Za víťazstvo nepoškvrneného srdca Panny Márie
18:00 K úcte Ducha Sv. za charizmy pre bratov Tešiteľov
9. nedeľa cez rok 03 .06. 2018 8:00 Za uzdravenie, oslobodenie a BP pre Dagmar
9:30 +Mária a Valerián Veselskí
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za uzdravenie, oslobodenie a BP pre rodinu Ľubky

– Popoludní o 14,00 bude ruženec, litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
– Každý štvrtok o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
– V sakristii si môžete zakúpiť peknú ikonu Panny Márie z Marianky, kúpou tejto ikony podporíte bazilikua pútnické miesto.
– Každý štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká.
– Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej, je to prikázaný sviatok. Po večernej omši bude procesia s Eucharistickým Kristom po údolí.
-V nedeľu 3. júna 2018 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť Božieho tela pozostávajúca zo svätej omše na Primaciálnom námestí začínajúcej o 10.30 hod. a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička) na Župnom námestí. Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti.
– V piatok je prvý piatok, spovedáme pred svútými omšami. Dopoludnia navštívime chorých.
– V sobotu je pravidelná mesačná púť. Začiatok programu o 15, 00 hod.
– V nedeľu 3. Júna 2018 o 17, 00 hod sa v bazilike bude konať koncert nášho mužského zboru Chorus Augustini. Výťažok z koncertu bude použitý na dokončenie Svätého prameňa. Spolu s našimi mužmi vystúpi speváčka Petra Olejníková. Všetkých srdečne pozývame.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*