V pôstnom období sa pobožnosť krížovej cesty v našej bazilike koná v piatok 17.30 hod a v nedeľu 14.30 hod.

V Pôstnom období pozývame na spoločnú modlitbu Krížovej cesty, vždy v piatok o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*