Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka na sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
V stredu je spomienka na Sv. Norberta, biskupa
V Piatok je slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho
Budúca nedeľa je desiata v cezročnom období

Úmysly sv. omší:

09. nedeľa cez rok 03 .06. 2018 8:00 Za uzdravenie, oslobodenie a BP pre Dagmar
9:30 +Mária a Valerián Veselskí
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za uzdravenie, oslobodenie a BP pre rodinu Ľubky
 
Pondelok
 
04.06. 2018
 
08:00
 
Za obrátenie Tomáša
18:00 Za BP a obrátenia Róberta
Utorok 05. 06. 2018 08:00 Za uzdravenie pre Reginu a dar živej viery pre Zuzanu a Veroniku
18:00 Za +Teréziu, Jána a rodičov z oboch strán
Streda 06. 06. 2018 8:00 Za BP pre Barboru
18:00 Za Božie milosti pre manžela, syna a zaťa
Štvrtok 07. 06.  2018 08:00 Za zdravie a BP pre Lukáša
18:00 Za BP pre Miroslava a Jarmilu
Piatok 08. 06. 2018 08:00 Za dar živej viery pre deti a za Františka
18:00 Za BP a milosti pre rodinu Jozefa a Petry
Sobota 09. 06. 2018 08:00 Za obrátenie Heleny
18:00 Za BP a obrátenie Ivana
10. nedeľa cez rok 10 .06. 2018 8:00 Za BP pre rodinu Garbiarovú
9:30 Za BP a milosti pre Michala
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Jozefa a Zlaticu

– Popoludní o 14,00 bude ruženec, litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
– Každý štvrtok o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
– V sakristii si môžete zakúpiť peknú ikonu Panny Márie z Marianky, kúpou tejto ikony podporíte bazilikua pútnické miesto.
– Každý štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká.
– V stredu 6. júna 2018 o 20.00 hod.bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský viesť v Katedrále sv. Martina modlitbové stretnutie spôsobom lectio divina s názvom „Rady mladému Timotejovi“ (1Tim 4, 4-16).
– Milí veriaci, dielo pri Svätom prameni sa pomaly chýli ku koncu. Dielo sme mohli začať vďaka pomoci otca arcibiskupa, ktorá pokryla väčšiu časť stavby, veľa ste pomohli aj vy veriaci a ľudia dobrej vôle, lebo ste štedro prispievali na transparentný účet. Napriek tomu ešte chýba nejaká čiastka na dofinancovanie celého diela (chýba ešte 30 tisíc EUR), chceli by sme Vás poprosiť o ďaľšiu pomoc. Všetky otázky ohľadom tohto diela, smerujte na pátra Mareka Vadrnu.
– Dnešný koncert Chóru Augustini, ktorý mal byť na podporu sv. prameňa sa ruší, z dôvodu choroby viacerých členov zboru.
– V stredu 6. Júna 2018 je 62 vyrocie smrti nasho Zakladatela, večerná svätá omša bude na úmysel jeho svätorečenia.
– Pozývame Vás na otvorenú duchovnú  obnovu s pátrom Ivanom Barusom, ktorá sa  koná 09. Júna 13, 30 hod. – 10. Júna 2018 do 18, 00 hod.
– V piatok na slávnosť Božského srdca Ježišovho sa pôst ruší.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*