Liturgický kalendár:
V stredu je popolcová streda, deň prísneho pôstu, začiatok pôstneho obdobia
Budúca nedeľa je 1. pôstna nedeľa
Úmysly sv. omší:

8. cezročná nedeľa 03. 03. 2019 8:00 Za BP pre Albínu a Mirku, Tomáša a Gitku, Barborku a Baja
9:30 Za +Helenu a Karola
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Jána a obrátenie Petra
 
Pondelok
 
04. 03. 2018
 
08:00
 
Za obrátenie rodičov a sestry s rodinou
18:00 Za +Jozefa a Zlaticu Neradovičových
Utorok 05. 03. 2018 08:00 Za +Ernesta Hornáka
18:30 Ku cti DS
Streda 06. 03. 2019 8:00 Za +rodičov a súrodencov Petríkových
18:00 Za zdravie a BP pre Ingrid
Štvrtok 07. 03.  2019 08:00 Za +Augustína a Anastáziu
18:00 Za +Jána Oravca
Piatok 08. 03. 2019 08:00 Za uzdravenie maminy Marty
18:00 Za +Máriu a Jána Straškových a brata Alexandra
Sobota 09. 03. 2019 08:00 Za +Alojza, Jaroslava a rodičov z oboch strán
18:00 Za +Jozefa Maršáleka
1. pôstna nedeľa 10. 03. 2019 8:00 Za +rodičov Jána a Karolínu a súrodencov
9:30 Za +Milana a Annu Liďákových
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Valenta a Anastáziu Zálesňákových

–  Popoludní o 14,30 budú litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
– Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď,
Pán Ježiš Ťa čaká. Vo štvrtok  o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka. Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou
– V sakristii sú znova dostupné pekné ikony mariatálaskej Madony, zo vzácneho materiálu, kúpou ikony podporíte pútnické miesto.
– Na jar 2020 bude v našej farnosti vyslúžená Sviatosť birmovania. Do konca marca je možné aby sa mládež prihlásila na prípravu pred prijatím sviatosti. Hlásiť sa treba u pána kaplána Dr. Mareka Vadrnu, kto nebol pokrstený v našej farnosti donesie krstný list. Hlásiť sa môže mládež od 12. roku života. Hlásiť na prípravu sa môže mládež po dovŕšení 12. roku života.
– V stredu 6. marca 2019 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov „Seď po mojej pravici“ (Ž 110).
– V stredu sa začína veľký pôst, v tento deň je prísny pôst, kedy je prikázané (bez možnosti nahradenia iným skutkom pokánia):  a) Zdržiavať sa mäsitých pokrmov, tento predpis je záväzný od 14. roku veku. b) Je dovolené iba raz za deň sa dosýta najesť záväzný od 18. roku veku do začatia 60. roku veku. Vážne chorí, diabetici alebo tehotné ženy pôst z dôvodu zdravotných obmedzení nemusia zachovávať, čiže môžu jesť viackrát za deň bez obmedzenia. Pôst od mäsitých pokrmov však treba zachovať, pokiaľ na to nie je mimoriadne vážny dôvod.
– V pôstnom období sa pobožnosť krížovej cesty bude konať v piatok 17.30 hod a v nedeľu 14.30 hod.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*