Liturgický kalendár:
V piatok je sviatok katedry sv. Petra, v našej bazilike deň, kedy môžeme získať úplné odpustky za obvyklých podmienok
V sobotu je spomienka na sv. Polykarpa zo Smyrny, biskupa a mučeníka
Budúca nedeľa je 7. Cezročná nedeľa

Úmysly sv. omší:

6. cezročná nedeľa 10. 02. 2019 8:00 Za +rodičov a starých rodičov
9:30 Za +Jozefa
11:00
18:30
Za BP a milosti pre Veroniku
Za +rodičov Amáliu a Ladislava
 
Pondelok
 
04. 02. 2018
 
08:00
 
Za zdravie a BP pre Xéniu a zdravie duše i tela
18:00 Za +Albínu a Rudolfa
Utorok 05. 02. 2018 08:00 Za +Zuzanu a Jána Polákových
18:30 Za +Anton a Jozefína Novákoví
Streda 06. 01. 2019 8:00 Za BP pre Petra s rodinou, za dar viery
18:00 Za +Anton a Jozefína Novákoví
Štvrtok 07. 02.  2019 08:00 Za +Rudolf Baruta
18:00 Za +Jozefa a Matildu Krájčírových a rod. z oboch strán
Piatok 08. 02. 2019 08:00 Za +Františka
18:00 Za BP a milosti pre pápeža Františka
Sobota 09. 02. 2019 08:00 Za zdravie a BP pre Rasťa, Jozefa, Milku a deti s rod.
18:00 Za +Viliam Takáč
7. cezročná nedeľa 10. 02. 2019 8:00 Za BP Beátu a Kamilu
9:30 Za zdravie a BP pr rodinu Valentínovú, Rumpelovú a Pobudovú
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +rodičov a brata Mariána Zálesňáka

–  Popoludní o 14,30 budú litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
– Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď,
Pán Ježiš Ťa čaká. Vo štvrtok  o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka. Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou
– V sakristii sú znova dostupné pekné ikony mariatálaskej Madony, zo vzácneho materiálu, kúpou ikony podporíte pútnické miesto.
– Na jar 2020 bude v našej farnosti vyslúžená Sviatosť birmovania. Do konca marca je možné aby sa mládež prihlásila na prípravu pred prijatím sviatosti. Hlásiť sa treba u pána kaplána Dr. Mareka Vadrnu, kto nebol pokrstený v našej farnosti donesie krstný list. Hlásiť sa môže mládež od 12. roku života. Hlásiť na prípravu sa môže mládež po dovŕšení 12. roku života.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*