Liturgický kalendár:          
Budúca nedeľa je Nedeľa utrpenia Pána – Kvetná

Úmysly sv. omší:

5. pôstna nedeľa 18.03.2018 8:00 Annu a Jozefa
9:30 Za +Rudolfa Mikloša a rodičov
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Štefániu Kováčovú a otca
Pondelok 19.03. 2018 08:00 Za+Františka Lachkoviča a rodičov z oboch strán
18:00 Za zdravie, BP a pre Jozefa s rodinou
Utorok 20.03. 2018 08:00 Za +manžela a rodičov z oboch strán
18:00 Ku cti Ducha Svätého
Streda 21.03. 2018 8:00 Za obnovu ružencového bratstva v Marianke
18:00 Poďakovanie za milosť krstu a BP pre Jozefa
Štvrtok 22.03. 2018 8:00 Za člena Združenia zázračnej medajle v Marianke
18:00 Za +sestru Jarku a rodičov
Piatok 23.03. 2018 8:00 Za +Jána a Máriu Murániových
18:00 Za +otca Martina
Sobota 24.03.2018 08:00 Za BP a milosti pre Michala
18:00 Za +Mariana Kubalca
Kvetná nedeľa 25.03.2018 8:00 Za +rodičov a súrodencov Petríkových
9:30 Za BP a milosti pre Viktóriu
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Jána Mózu

– Popoludní o 14,30 bude pobožnosť krížovej cesty.
– Každý štvrtok o 21.00 hod. je v kostole getsemanská hodina – adorácia pred Vystavenou Sviatosťou oltárnou.
– V ponuke je ikona mariatálskej Panny Márie v krásnom prevedení. Záujemcovia o kúpu, nech sa hlásia v sakristii.
– Pobožnosti krížových ciest v bazilike cez pôstne obdobie budú v piatok a v nedeľu. V piatok 17, 30 a v nedeľu
14, 30 hod.
– Dnes (nedeľa 18. marca 2018) sa bude z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska po každej svätej omši konať celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.
-V stredu 21. marca o 17.00 hod. sa na Hviezdoslavovom námestí uskutoční manifestácia za život a spravodlivú spoločnosť pre všetkých. Koná sa pri príležitosti Dňa počatého dieťata a 30. výročia sviečkovej manifestácie. Pozývame Vás vyjadriť postoj v prospech ochrany ľudského života od počatia a spravodlivosti vo všetkých sférach spoločenského života. Organizátormi manifestácie sú Spoločenstvo Ladislava Hanusa a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku.
-Združenie kresťanských seniorov Slovenska a Katolícka jednota Slovenska pozýva na trojdňovú pôstnu duchovnú obnovu seniorov u Jezuitov, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa a to stredu  až piatok 21. – 23. 3. 2018, Program: prednáška 14:45 hod. svätá omša 15:15 hod. Piatok s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých a po sv. omši pobožnosť Krížovej cesty.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*