Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na preblahoslavenú Pannu Máriu Lurdskú
Vo štvrtok je spomienka na blažený odchod nášho otca Konštantína – Cyrila do večnosti. Sviatok sv. Cyrila a Metoda – patrónov Európy.
Budúca nedeľa je 6. Cezročná nedeľa
Úmysly sv. omší:

5. cezročná nedeľa 10. 02. 2019 8:00 Za +rodičov Jána, Máriu a st. rod. z oboch strán
9:30 Za BP a dary DS pre rodinu Magdalény a Valiky
  11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za zdravie, BP, vieru nádej a lásku pre Júliu a Vladimíra
 
Pondelok
 
04. 02. 2018
 
08:00
 
Za Johanku s rodinou
18:00 Za hlboké vnútorné uzdravenie pre rodinu
Utorok 05. 02. 2018 08:00 Za BP a zdravie pre Moniku a Máriu
18:30 Za +Albínu a Rudolfa
Streda 06. 01. 2019 8:00 Za +Emíliu
18:00 Za +za dravie a BP pre syna Adriana
Štvrtok 07. 02.  2019 08:00 Za +Valenta a Alojza Murányiových
18:00 Za BP a zdravie pre Antona a Hanu
Piatok 08. 02. 2019 08:00 Za +Aničku, Tomáša a Alojziu Klasových
18:00 Za +Ľubomíra Feckanina
Sobota 09. 02. 2019 08:00 Za +Dominiku
18:00 Za +Annu a Štefana Pšenkových
6. cezročná nedeľa 10. 02. 2019 8:00 Za +rodičov a starých rodičov
9:30 Za +Jozefa
  11:00
18:30
Za BP a milosti pre Veroniku
Za +rodičov Amáliu a Ladislava

 
–  Popoludní o 14,30 budú litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
– Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď,
Pán Ježiš Ťa čaká. Vo štvrtok  o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka. Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou
– V sakristii sú znova dostupné pekné ikony mariatálaskej Madony, zo vzácneho materiálu, kúpou ikony podporíte pútnické miesto.
– V pondelok 11. februára 2019, v deň spomienky Panny Márie Lurdskej a pri príležitosti Svetového dňa chorých, bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko sláviť sv. omšu o 18.00 hod. v kostole Milosrdných bratov v Bratislave. Všetci sú srdečne pozvaní.
– Na jar 2020 bude v našej farnosti vyslúžená Sviatosť birmovania. Do konca marca je možné aby sa mládež prihlásila na prípravu pred prijatím sviatosti. Hlásiť sa treba u pána kaplána Dr. Mareka Vadrnu, kto nebol pokrstený v našej farnosti donesie krstný list. Hlásiť sa môže mládež od 12. roku života.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*