Liturgický kalendár:

V pondelok je spomienka na sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka
V utorok je spomienka na sv. Juraja, mučeníka
V stredu je sviatok sv. Marka evanjelistu a mučeníka
Budúca nedeľa 5. Veľkonočná.

Úmysly sv. omší:

Nedeľa Dobrého Pastiera 22.04.2018 8:00 Za Božie milosti pre  dcéru Veroniku
9:30 Za +Jozefínu a miloslav Spáloví a rodičia z oboch strán
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Štefana, prvé výročie
 
Pondelok
 
23.04. 2018
 
08:00
 
Za + členov rodiny Apoštolovej a Maderovej
18:00 Za BP pre rodinu a sestru Elenku
Utorok 24. 04. 2018 08:00 Poďakovanie za pomoc Božiu pre vnuka
18:00 Za +matku Máriu Polčíkovú
Streda 25. 04. 2018 8:00 Za pomoc Panny Márie a za BP pri operácii Miroslava
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu
Štvrtok 26.04. 2018 08:00 Za + Vladislava
18:00 Za +rodičov Emíliu a Antona
Piatok 27.04. 2018 08:00 Za BP pre Ignáca
18:00 Za +otca Martina
Sobota 28.04.2018 08:00 Za + Františku a Jozefa Šimkových, dcéru Zuzanu, Mirku a rodičov z oboch strán
18:00 Za BP a potrebné milosti pre Petra a Lenku
5. veľkonočná nedeľa 29.04.2018 8:00 Za Božie milosti a pomoc pre rodinu Mariána 6 detí
9:30 Za obrátenie rodiny
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Boženu a Vladimíra

– Popoludní o 14,30 budú litánie, korunka k Božiemu milosrdenstvu a požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.
– Každý štvrtok o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
– V sakristii si môžete zakúpiť peknú ikonu Panny Márie z Marianky
– Každý štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká.
– V nedeľu 29. Apríla od 14, 00 – 20, 00 hod. Vás pozývame do baziliky na verejné prednášky organizácie Slovenský dohovor za rodinu, s témou zastavme zlo z Istanbulu. Hlavným prednášajúcim bude o. Marián Kuffa.
– V prvú májovú nedeľu 6. mája 2018 sa na pútnickom mieste Slziacej Panny Márie v Báči v šamorínskom dekanáte uskutoční púť. Celý duchovný program od 15.00 hod. bude v slovenskom jazyku. Sv. omšu o 17.00 hod. bude celebrovať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Po svätej omši bude prostredníctvom prezentácie predstavené toto pútnické miesto. Bratislavská arcidiecéza a Farnosť Báč pozývajú všetkých putovať do tejto mariánskej svätyne.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*