Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka na sv. Agátu, pannu a mučenicu.
V stredu je spomienka na Pavla Mikiho a spoločníkovjaponských mučeníkov
Budúca nedeľa je 5. Cezročná nedeľa

Úmysly sv. omší:

3. cezročná nedeľa 03. 02. 2019 8:00 Za BP pre Jozefa a Lenku
9:30 Za +z rodiny
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za obrátenie Štefana
 
Pondelok
 
04. 02. 2018
 
08:00
 
Za +Ľubomír Feckanin
18:00 Za štastný pôrod a BP pre Marianu
Utorok 05. 02. 2018 08:00 Za BP a požehnanie pre Ľubomíra
18:30 Za BP, uzdravenie, pomoc DS a dar viery pre Romana
Streda 06. 01. 2019 8:00 Za BP pre Michaelu
18:00 Za +rodičia Alojza a Annu Tarabových, Rozáliu a Vendelína Fatykových
Štvrtok 07. 02.  2019 08:00 Za BP pre Pavla a jeho blízkych
18:00 Za BP a zdravie pre Júliu a kolektív NOE
Piatok 08. 02. 2019 08:00 Za +Augustína Bubniča a rodičov z oboch strán
18:00 Za zdravie a BP pre Lujzu
Sobota 09. 02. 2019 08:00 Za Matúška s rodinou
18:00 Za +rodičov Milana a Adélu, st. rod. a predkov
5. cezročná nedeľa 10. 02. 2019 8:00 Za +rodičov Jána, Máriu a st. rod. z oboch strán
9:30 Za BP a dary DS pre rodinu Magdalény a Valiky
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za zdravie, BP, vieru nádej a lásku pre Júliu a Vladimíra

–  Popoludní o 14,30 budú litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
– Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď,
Pán Ježiš Ťa čaká. Vo štvrtok  o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka. Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou
– V sakristii sú znova dostupné pekné ikony mariatálaskej Madony, zo vzácneho materiálu, kúpou ikony podporíte pútnické miesto.
-V stredu 6. februára 2019 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov „Zmiluj sa, Bože, nado mnou“ (Ž 51).
-Do pozornosti veriacich v Bratislave odporúčame podujatie KBS pod názvom „Dôstojnosť ľudskej osoby v starobe a chorobe“, na ktoré prídu viacerí hostia zo zahraničia prednášať a diskutovať o téme eutanázia.
Uskutoční sa vo štvrtok 7. februára v Aule Benedikta XVI. (Kapitulská 26) na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte /Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, so začiatkom o 9.00. Viac informácií možno nájsť na stránke konferencie.kbs.sk

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*